అక్కడ నోరు పెట్టేశాడు

Discussion in 'Telugu Sex Stories - తెలుగు సెక్స్ కథలు' started by 007, Sep 29, 2016.

 1. 007

  007 Administrator Staff Member

  //in.tssensor.ru Telugu Sex Stories ఆరోజు నేను బట్టలుతుకుతోండగా వచ్చింది తను. పీట వేసుకుని కొంచం దూరంలో కూర్చుని వాళ్ళ పుట్టింటి విషయాలూ, ఆ విషయాలూ ఈ విషయాలూ పుట్టెడు కబుర్లు చెప్పింది. ఆ మాటల్లో నా పని కూడా త్వరగా అయిపోయినట్టు అనిపించింది. "స్నానం చేస్తానుండు" అని బాత్ రూంలోకి టవలు పట్టుకెళ్ళాను. కిచెన్ ని ఆనుకునే బాత్ రూం వుంది. తను అక్కడ కూర్చునుండగా తలుపేసుకోవడం ఏం బాగుంటుందీ! అలాగే బట్టలు విప్పుకోవడం మొదలెట్టాను..
  తను ఏదేదో మాట్లాడుతూనే వుంది. కానీ, ఆ చూపులు మాత్రం నన్ను గొప్ప ఇబ్బంది పెట్టేశాయ్. ఆ స్థానంలో ఓ మగవాడున్నా అంత ఇదిగా చూడకపోనేమో నా వంక.
  "వీపు తోమమంటావా?"అనడిగిం దొకసారి నవ్వుతూ.
  వద్దన్నాను. స్నానమైపోయాక టవల్ ని చుట్టబెట్టుకుని గదిలోకి వచ్చాను బట్టలు కట్టుకోడానికి. తనూ నా వెనకనే వచ్చింది. ఆమెమాటల్లోపడి ముందుగా బట్టలు తీసిపెట్టుకోవడం మరిచిపోయాను. యధాలాపంగా టవల్ని కుర్చీమీద పడేసి బీరువా దగ్గరకి నడిచాను.
  "దృష్టికొడుతున్నాననుకోకు - నీ ముందులూ, వెనకలూ నాకు చాలా నచ్చాయ్." అంది పుసుక్కున.
  బీరువా తెరవబోతోన్న దానినల్లా ఆగి, తనవంక చూశా విస్మయంగా. సాటి ఆడదాని చేత అలా పొడిగించుకోగలిగినందుకు చిన్న గర్వమూ, మరింత సిగ్గూ గూడా ఆవహించాయ్ నన్ను.
  "నేనేం హాస్యమాడ్డంలేదు నిజం చెప్తున్నాను. నీ దేహంలో ఎక్కడుండాల్సిన వంపూలక్కడవున్నాయ్"! అంటూ నా ప్రక్క కొచ్చింది.
  "సరేలే! ఆమాటకొస్తే నీకేం తక్కువా!" అన్నాను నవ్వుతూ.
  "నావి తక్కువని అనలేదుకదా! సైజుకి నావే పెద్దవి కానీ - నేను చెప్పేది ఫార్మేషన్ గురించి," అంది తను.
  "వూరుకో. ఎవరైనా వింటే నవ్వుతారు" అంటూ బట్టలు తీయడానికి రెండు చేతులూ బీరువాలోకి చాపేను.
  అంతే -
  వెనక వాటంగా తన రెండు చేతులతోనూ నా రెండు రొమ్ముల్నీ అందుకుని సుతారంగా పిసికింది. వళ్ళు జల్లుమనిపోయింది. క్రొత్తక్రొత్తగా అవి మొలకెత్తుతున్న వయసులో అదేదో సామెత చెప్పినట్టు ఉబలాటంకొద్దీ నావి నేను పిసుక్కొని వుండొచ్చు! కానీ-ఇన్నేళ్ళ జీవితంలోనూ వాటిమీద రంగారావ్ చెయ్యి తప్ప మరో స్పర్శ ఎరుగను!
  "ఊఁ- గట్టిగానే ఉన్నాయ్! ఈ చేతుల్తో చిన్నాపెద్దా చాలా సైజులు చూశాను గానీ, నా చేతులకింద నిండుగా వాటంగా ఎవరివి ఎవరివీ తగల్లేదు! నువ్వేమనుకున్నా సరేగానీ ఓ పట్టు పట్టకుండా వదలాలనిపించడం లేదు!" అంటూ కొంచెం గట్టిగా పిసకడం మొదలెట్టి నా మెడా, భుజాలూ ముద్దులతో తడిపేసింది.
  ఆ మాటలకీ, ఆ స్పర్శకీ, ఆ ముద్దులకీ విశ్మయంతో నాకు మాటలేదు. వయసులోవుండి ముండమోసిన వాళ్ళు ఆ కోరిక చంపుకోలేక ఒకళ్ళ నొకళ్ళు పిసుక్కుని క్రిందా పడుతుంటారని ఎవరో ఎప్పుడో అనుకోవడం విన్నాను - సరోజిని కూడా అదే విధంగా తృప్తి పడుతోందని ఆ మాటల వల్ల స్పష్టమైంది. ఆమె నాపట్ల అంత మోజుగా ఇదౌతున్నప్పుడు, కాదు పొమ్మనడం బావుండదేమో అనిపించింది. "పోనీ- ఆ అనుభవమెలా ఉంటుందో ఒకసారి చూస్తేనో-?" అన్న కుతూహలం కూడా పుట్టుకురావడంతో బీరువా తలుపు మూసేసి తనవైపు తిరిగాను అదో బిడియంగా నవ్వుతూ.
  సరోజిని ముఖం పద్మంలా వికసించింది. ఆనందం పట్టలేక మగరాయుడిలా నన్ను వాటేసుకుని ముఖం నిండా ముద్దులు పెట్టేసింది. అంతలోనే ఏదో గుర్తొచ్చినట్టు "ఒక నిముషం" అని నా నుంచి దూరంగా జరిగి, గబగబా వంటిమీద బట్టలన్నీ విప్పేసుకుని తనుకూడా దిసమొలతో నిలబడింది.
  తను నాకన్నా తెలుపు, పొడవూ, ఆ పొడవుకు తగ్గ వళ్ళూ గల మనిషేమో, ఆమె విశాల సమోన్నత సౌష్టవాలను చూస్తోంటే నా కళ్ళు చెదిరాయ్. ఇందాక నా ఫార్మేషన్ గురించి తను పొగడాలని పొగిడిందేమో తప్ప తన స్తనానికి తన వంపు సొంపుల ముందు నావి తీసి కట్టే! ముచ్చికలు నిక్కబొడుచుకొని టెన్షన్ గా అవుపుస్తోన్న ఆ రొమ్ములు భలే అందంగా వున్నాయ్. నడుం మరీ సన్నం కాకపోయినా ఆ వంటికి తగినట్టుంది. మొత్త మాత్రం చెరువులా ఉంది. ఇక ఆ తొడల విషయం చెప్పక్కర్లేదు. అచ్చం అరటి బోదెలే! అవి కలిసేచోట పొత్తుకడుపు క్రింది పల్లంలో ఉబ్బెత్తుగా వున్న ఉపస్తు- నా అరచేయికన్నా ఓ రవ్వ పెద్దదిగానే అవుపిస్తోంది. రెమ్మలమీది వెంట్రుకలు కనుపించీ కనిపించనట్టున్నాయ్. ఈ ఊరు వచ్చేముందు గొరుక్కుందేమో!
  "మరీ అంత ఇదిగా చూడక్కర్లేదు. నీకన్నా అందగత్తెను కానని ఇందాకే చెప్పాను.." దోరగా నవ్వుతూ దగ్గరగా వచ్చింది సరోజిని.
  నా రొమ్ములకి తన రొమ్ములు సున్నితంగా వత్తుకున్న స్పర్శకి నావళ్ళు జల్లుమంది. నేను కూడా ఓ రవ్వ పొడుగై వుంటే సమంగా మా ఇద్దరి ముచ్చికలూ ముద్దులాడుకునేవి! ఆ అనుభవం పూర్తిగా క్రొత్త మూలాన్ని నాకు భలే సిగ్గేసింది. అవాక్కుగా తన మొహంలోకి చూస్తూ వుండిపోయాను.
  ఓ చెయ్యి నా నడుం మీద వేసి తన వైపు లాక్కుని రెండవ చేతిని నా కుడి పిర్రమీద వేసి నిముద్దూ చెక్కిలి చుంబించింది. యాంత్రికంగా రెండో బుగ్గ అందించాను. మునిపళ్ళతో మృదువుగా కొరికి చిలిపిగా నవ్వింది. నేనూ నవ్వేను. మరుక్షణం తన అధరాలు నా అధరాల నందుకున్నాయ్. ఆ పీల్చుడు ముద్దుకు ఉక్కిరి బిక్కిరై పోతూ తన మెడను నడుమునూ రెండు చేతులా ఆలింగనం చేసుకున్నాను.
  "మంచం మీదకి పోదాం.." అందిి లాలనగా. మంత్ర ముగ్ధలా తలూపేను. మా తొలిరాత్రి రంగారావ్ నన్ను మంచం దగ్గరికు తీసుకువెడుతున్నప్పుడెలా ఫీలయ్యానో యిప్పుడూ అలాంటి అనుభూతి కలిగింది. నన్ను కూర్చోబెట్టి తనూ ప్రక్కన కూర్చొంది. ఎడమ చేత్తో నడుంపట్టుకుని, కుడిచేత్తో నా ఎడమ రొమ్మును వాటంగా పిసుకుతూ మెడసందున ముద్దు పెట్టు కొంది. సన్నగా అదో తన్మయత్వంగా మూల్గాను. తన అధరాల మీద చిందులేస్తున్న చిరునవ్వుతో చిన్న గర్వం తొంగి చూసింది.
  బుజాలు పట్టుకుని తలగడమీదకి పడుకోబెట్టి ఈమారు రెండు చేతులతో రెండూ అందుకుని పిసకడం మొదలెట్టింది. అప్రయత్నంగా నా చేతులు తన ముందుల్ని అందుకున్నాయ్. ఆ సైజులు నా అరచేతుల సందుల్ని మించిపోయున్నాయ్. ఎక్కడా వాటి బిగి సడల్లేదేమో గట్టిగా గుండ్రాళ్ళలా తగిలాయ్! "ఇంతవరకూ బాగానే వుందికానీ - - మరింక వేడెక్కిస్తే భరించలేను! నీ దగ్గర దాపరిక మెందుకూ - - నేనూ దూల ముండనే! యిన్నేళ్ళ నుంచీ కాపురం చేస్తున్నా రోజూ కావాలనే అనిపిస్తుంది - - ఊఁ - - ఈ పిసుకుడూ చీకుడూ యింతటితో సరిపెట్టి యింకేదైనా చేయ్.!" తాపం భరించలేక ఏదేదో వాగేశాను. తనని కసికసిగా పిండేస్తూ.
  తన కుడి చెయ్యి నా పొత్తికడుపు మీదుగా క్రిందకి ప్రాకింది. వెచ్చటి ఆ స్పర్శకి పులకరించిపోతూ పుస్తకంలా విప్పుకున్నాను తొడల్ని. "మరీయిలా అడవిలా వదిలేసావేఁ?" అంది గుప్పిడితో పట్టుకుని పిసుకుతూ. "వూరికే. అశ్రద్ధ.." అన్నాను ఆ చేతిమీద నా చెయ్యి వేసి నొక్కుకొంటూ. "మరేం పర్వాలేదు - - నాకిది యిష్టమే! ఏంచెక్కా తాటి టెంక పీక్కు తిన్నట్టుంటుంది!" అంది చిలిపిగా నవ్వుతూ. నాకా ఉపమానం అర్ధంకాలేదు. అయోమయంగా చూస్తూ అసహనంగా మొత్త కదిలించాను.
  ఆ కూర్చున్న చోటునుంచే నా మీదకి వంగి నాభిని చుంబించింది. కితకితలుపుట్టి కిచక్కన్నవ్వేను. తన అధరాలు నా పొత్తు కడుపు మీదకి మళ్ళేయ్. "బావుందోయ్!" అనరిచాను ఆహ్లాదంగా. మరి ఆ తర్వాత తను చేసిన పని యింకా యింకా బావుంది. రంగారావ్ ఎప్పుడు అలా చెయ్యలేదు. యింత పొడుగు లోపలికి తోసి అతను గుభికీ గుభికీ గుద్దేదాని కన్నా సరోజిని నాలుకతో సరుక్ సరుక్ మని పొడవడంలోనే గొప్ప సుఖం కన్పించింది నాకు. ఆ అనుభూతికి ఆనందంతో కేరింతలు పెడుతూ సుఖశికరాలు చేరుకున్నాను.
  "మీ ఆయనా నువ్వూ పెద్ద పొత్తుగా వున్నట్టు కనబడ్డంలేదేమిటి?" అనడిగింది నా సరసన పడుకుని ఓకాలు నా నడుం మీద పడేసి. మరింక దాపరిక మెందుకని అతని తిరుగుళ్ళ గురించి చెప్పేను. "మంచివాడనీ, మనసు తీరా పెడుతున్నాడనీ మొగుడ్ని మరీ నెత్తి కెక్కించుకుంటే యిలాంటి అనార్ధాలే జరుగుతాయ్. గుర్రాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవడానికి కళ్ళెం ఎంత అవసరమో, మగవాణ్ణి చెప్పు చేతల్లో పెట్టుకోవడానికి మనకి గయ్యాలి తనం కూడా అంతే అవసరం!" అంటూ చిన్న ఉపన్యాసం దంచి - "మరిప్పుడు నువ్వు నన్నో పట్టు పట్టాలి." అని నన్ను తన మీదికి లాక్కొంది సరోజిని.
  నేను పెంకిదానినయ్యానని రంగారావ్ మూలుగుతున్నాడంటే. నేను మారినందువల్లే!
  * * *
  "ఏమిటంత తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్నావ్?" నవ్వుతూ వచ్చి నా ప్రక్కలో కూర్చుంది సరోజిని.
  "నీ గురించే!" అన్నాను నవ్వుతూ.
  మరదలితో కలిసి తను 'దేవీ దర్శనం' మోర్నింగ్ షో కెళ్ళింది. నన్ను కూడా రమ్మంది గానీ, నేనది ఇంతకుముందే చూసేసిన మూలాన "మీరెళ్ళి రండి!" అనేశాను. సినిమా నుంచొచ్చి భోజనం చేసి వెంటనే ఇటొచ్చిందిలా వుంది. టైము రెండవుతుంది. అంతకుముందే సుధాకర్ స్కూలుకి వెళ్ళాడు.
  "మా మోర్నింగ్ షో మూలాన మన మోర్నింగ్ షో పోయిందనా?" అనడిగింది కొంటెగా.
  "అంతే కదా మరీ!.." అలా పడుకునే తన పైట లాగేశాను.
  "ఔను గానీ, మీ ఆయన కాస్త దారిలో కొస్తున్నటుందేమిటి? నిన్నా, మొన్నా, రాత్రి ఎనిమిది కాకుండానే వచ్చేశాడులా వుంది కదూ?"
  "అదంతా నీ ఉపదేశపు చలువ! నేను తిరగబడి తన కన్నా పెద్ద గొంతుచేసి మాట్లాడ్డం వల్ల అయ్యగారి గొంతుకలో పచ్చి వెలక్కాయ పడ్డట్టుంటోందనుకో! ఇరుగూ-పొరుగూ వింటే తన పరువు పోతుందన్న భయంతో కాళ్ళ బేరాని కొచ్చేశాడు. ఇక మీదట వారానికి రెండు రోజులు మాత్రం అక్కడికి వెడతానన్నాడు. "అది మాత్రమెందుకు? బంగారమ్మ తొడల సందున ఏదైనా బంగారముందా?" అనడిగాను. తనకి రెండ్రోజులు పర్మిషనివ్వమని గెడ్డం పట్టుకుని బ్రతిమాలాడు. మరీ తెగే వరకూ త్రెంచకూడదని "సరే!" అన్నాను. ఒక్కసారే మానేయమంటే కూడా మనిషి మళ్ళీ మొండికేయ వచ్చు. ఈ ఒప్పందం నిన్న రాత్రే జరిగింది. మంగళవారం, శనివారం వెళ్ళమన్నాను. "అలాగే!" అన్నాడు. ఇకమీద ఎలా వుంటుందో చూడాలి మరి! పనిలో పనిగా, నాలో లేని స్పెషాల్టీ ఆ బంగారమ్మలో ఏముందని అడిగాను. అదేం లేదని ముందు నసిగేసినా, తరువాత చెప్పేడు - మహా మోజుగా కుడుస్తుంటుందట! పాపం, ఉద్యోగమేయించాడు కదా మరీ! తానా మాట చెప్పగానే నాకో సందేహం వచ్చింది. ఆ ముండ అంత ఇదిగా కుడుస్తోందిగదా అని, తను కూడా నోటిపని చేస్తున్నాడేమోనని! తీరా అడిగేసరికి "చఛా" అన్నాడు. "నీకే చెయ్యని పని దానికెలా చేస్తాననుకున్నావ్?" అనడిగాడు ఉక్రోషపడిపోతూ. "పోనీ, నాకిప్పుడు చెయ్యరాదా?" అనడిగేను కవ్వింపుగా. దాంతో ముఖం కందగడ్డ జేసేసుకుని ఎర్రగా చూశాడు. నవ్వుతూ లేచి కూర్చుని తన తొడల మీదకి వంగేను. "ఛీ-వద్దు" అని నా నోటికి చెయ్యి అడ్డం పెట్టబోయేడు. కానీ,అప్పటికే నేను తనది అంటేసుకున్నాను. అలా చేయడం మొదటిసారైనా నాకేం పెరవరమన్పించలేదు. కుడుస్తున్నకొద్దీ కుతి రేగిపోయింది. ఐపోయేముందు వదలమని గోలెట్టాడు. విన్పించుకోలేదు. తన ఉద్రేకం నా గొంతుకలోకి ఫొంటెన్ లా ఎగమ్మినపప్పుడు మాత్రం అది మ్రింగేయాలో ఉమ్మేయాలో పాలు పోలేదు. కానీ, చివరకు మ్రింగేశాను. నేనలా చేసినందుకు మహదానంద పడిపోయేడు తను. కాసేపు కౌగిట్లోకి తీసుకుని తెగ ముద్దులాడేసి, ఆ పట్టు మీదే నన్ను వెనక్కి పడుకోబెట్టి, చీర పైకెత్తేసి, అక్కడ నోరు పెట్టేశాడు. తనకీ క్రొత్త కదా అదీ - నీ అంత నేర్పుగా చెయ్యలేదు! ఎలాగైనా నీ నాలుకలో ఏదో మంత్రముంది!" అన్నాను తన వంక కాంక్షగా చూస్తూ.
  మా ఆయన గొడవ చెబుతూ నేను తన జాకెట్ తీసేయడం, తను నా జాకెట్ హుక్స్ సడలించి పిసుకుడు ప్రారంభించడం యాంత్రికంగా జరిగిపోయింది. మా ఇద్దరి మధ్యా ఈ వ్యవహారం ప్రారంభమైనప్పటినుంచి ఇద్దరం బ్రాసరీలు వేసుకోడం మానేశాం. ఉదయం పనైపోవడంతోనే ఓ రెండు వేసుకుంటున్నాం. మళ్ళీ మధ్యాహ్నము ఈ టైముకి మరోసారి క్రిందా మీదా పడుతూ కాలక్షేపం చేయడం గడిచిన రెండువారాల నుంచీ మాకు నిత్యకృత్యమై పోయింది.
  సరోజిని సలహా పుణ్యమా అని, రెండేళ్ళ నుంచి నా మనసును గుండా పిండీ చేసేస్తోన్న సమస్య ఓ కొలీక్కి వచ్చింది. ఇవ్వాళ రంగారావ్ నా చెప్పు చేతల్లో కొచ్చాడంటే - అంతకన్నా ఏం కావాలీ? అందుకే సరోజినీ మీద మరీ అభిమానం పెరిగిపోయింది.
  రెండు బుజాలు పట్టుకుని తనని మీదకి లాక్కొని రెండు చేతులతోనూ వాటేసుకుని ముఖమంతా ముద్దులతో తడిపశాను. ఆనందంతో ఉక్కిరి బిక్కిరై పోతూ నా రొమ్ముల్ని కసి కసిగా పిసికేసింది తను. దాంతో నాకింకా వేడెక్కి పోయింది. ఒక రొమ్ముని ఒడుపుగా పట్టుకుని వడిదిప్పి నలుపుతూ రెండోదాన్ని నోట్లో పెట్టుకుని కిసుక్కున కొరికాను.
  "ఏయ్, ఏమిటీ కసి? అంత గట్టిగానా కొరకడం?" అంది మందలింపుగా.
  నేను విన్పించుకోలేదు. రెండోదసనిని కూడా అలాగే కొరికేశాను.
  "ఏమిటే బాబూ, ఇది? ఉదయం నిన్నొసిలేసి సిన్మాకి పోయేనని కోపం కాదు కదా, కొంపదీసి?" అనడిగింది. నా చీర, లంగా పైకెగలాగేసి ఉపస్తుని అరచేత్తో రాస్తూ. తన కళ్ళలో ఎర్ర జీరాలు పేరుకున్నాయ్. అంటే, అమ్మగారికి పూర్తిగా హీటెక్కిందన్న మాట!
  "ఈసారి నువ్వు నావి కరిచేయ్!" అంటూ తన మెడ చుట్టూ లంకెవేసి ఓ రొమ్మును నోటిలో కుక్కేను.
  చెప్పిన పని చేయటం మానేసి చీకడం ప్రారంభించింది. నాకు చిర్రెత్తుకొచ్చింది. "నేను చెప్పిందేమిటీ, నువ్వు చేస్తున్నదేమిటే ముండా?" అన్నాను మహా కైపుగా.
  తల పైకెత్తి నా ముఖంలోకి చూసి "మరీ నేనంత గట్టిగా కొరికి పారేస్తే మీ ఆయన ఈ గాట్లేమిటని నిగ్గదీస్తాడేమోనని ఆలోచిస్తున్నానే దూల ముండా!" అని వెటకారంగా నవ్వింది తను.
  "పర్వాలేదు - అంతవరకూ వస్తే నాకో రంకు భర్త ఉన్నాడని చెప్తాను. ఓసారి మా గొడవలో ఆ ప్రస్తావన కూడా వచ్చిందని చెప్పాను కదా!"
  నేనా మాటన్నాక తనింక మాట్లాడలేదు. ఒకసారి నా రొమ్ముల మధ్య ముద్దాడి, కుడి రొమ్మును నోటితో అందుకుని కొరికింది. చెప్పలేనంత ఆనందంతో పాటు చిన్న బాధ కూడా కలిగింది నాకు.
  "ఈ పక్కది కూడా కొరికేయ్!" అంటూ తన తలని రెండో ప్రక్కకి జరుపుకున్నాను.
  "ఎలాగైనా నువ్వీపూట చాలా హుషారుగా ఉన్నావ్?" అంటూ తను అలా కాసేపు కొరికీ, చప్పరించీ, చీకీ మెల్లగా క్రిందకి పాకింది. ఆనందంతో తొడల్ని విశాలంగా విప్పుకున్నాను. నా నిలువు పెదాలకు తన అధరాలు నునువెచ్చగా తగలడంతోనే నా దేహంలోవున్న రోమాలన్నీ ఒక్కసారి ఉద్వేగంతో నిక్కబొడుచుకున్నాయ్.
  మొత్తను పైకెత్తి తన తలను ఆబగా నొక్కేసుకుంటూ "అది కూడా కరిచెయ్యవే ముండా!" అనరిచాను మహా కసిగా.
  ఆ సమయంలో న ప్రవర్తన నాకే ఆశ్చర్యమనిపించింది. రంగారావ్ ఆ బంగారమ్మతోనూ, సుశీలతోనూ ఇదౌతున్నందుకు బెంగ పెట్టేసుకున్న నేను, ఇప్పుడు చేస్తున్నదేమిటీ? ఈ మా వ్యవహారం అతనికి తెలిస్తే భరించగలడా? రాత్రి తనతో రెండుసార్లు చేయించుకున్నాను. ఒకసారి నాకించుకున్నాను. తెల్లారేసరికి పరగడుపై పోయింది! సరోజిని ఇక్కడున్నంత కాలం ఈ పగటి పని ఇలా సాగాల్సిందే! రంగారావ్ బంగారమ్మకి తిరగడం తగ్గించుకున్నా, నేనీ మోజులోంచి బయటపడలేనేమో

  మరిన్ని మంచి కధలు
   
Loading...
Similar Threads Forum Date
అక్కడ నోరు పెట్టేశాడు Telugu Sex Stories - తెలుగు సెక్స్ కథలు Apr 10, 2017
అక్కడ పోయి ఇలా కొరుకుతారా.?కౄరుడా Telugu Sex Stories - తెలుగు సెక్స్ కథలు Oct 18, 2017
మొదటి సారి అక్కడ పెడుతున్నావు Telugu Sex Stories - తెలుగు సెక్స్ కథలు Sep 15, 2017
telugu sex stories మొదటి సారి అక్కడ పెడుతున్నావు నొప్పిగా Telugu Sex Stories - తెలుగు సెక్స్ కథలు May 29, 2017
మొదటి సారి అక్కడ పెడుతున్నావు నొప్పిగా Telugu Sex Stories - తెలుగు సెక్స్ కథలు May 29, 2017
నా భర్త స్నేహితుడు భుజంపై చేయి వేస్తున్నాడు. అక్కడ కూడా. Telugu Sex Stories - తెలుగు సెక్స్ కథలు May 11, 2017

Share This Page


Online porn video at mobile phone


Kannada sex stories ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆ ಹಾಲುManavi mt kamakathi tamilபாட்டி குண்டி கமாகதைகள்சூத்தில் விரல் போடும் காமக்கதைகள்എന്റെ കന്തിൽBajuvali auntiko choda barbar videoதூங்கிக்கொண்டிருந்த அம்மாவை ஓத்தேன்Tamil mottai BDSM storiesമമ്മി ഹോട് കഥകൾXxx.talugu.calegee.poलवडा पुच्ची दाणा मराठी सेक्स कथाTeacher student kama padam kama kathaiLatest ucha Telugu sex storiesதாலி கழட்டுடி காமऑफिस मध्ये झवले कथासुनिताची पुचीदूध पी कर पैसे चुकाये सेक्सी कहानी16 वय मुली सोबत Sex कहाणी मराठीওপর চোদাSexcoti চটিതീട്ടം തിന്നാൻhot nd fat anti la zavlo tichya ghari marathi kathaதிரும்புடி பூவை வைக்கனும் -5উপুড় করে খামচে ধরে চোদಶಾಟ ರಸmajburi me chudai rikshe wale sevayasukku varatha thangachi oolpichaikari pundai tamil kamakathaikalAntarvasana bahan ko sele se chudavanaசூத்த நக்குடா பொட்டകക്ഷം കുടിച്ച തുണ്ട് കഥകൾஅக்கா துக்கத்தில் ஓத்த கதைদুধওয়ালী (পার্ট ৩കണ്ണിൽ നിറഞ്ഞൊഴുകി indian sexstoriesलङकी।को।घर।मो।चोढा।रूठाकुर साहब ने कि चुदाई सेक्सी कहानीনিজের মাকে চুদছে xxx bagilaஅண்ணீ காம வெரீ கதைகள்assamese new sex kahani bhanitatamil sex stories ammavum palkaranumপাট ক্ষেতে চুদাচুদি চটিപപ്പ എന്നെ കളിച്ചുசெக்ஸ் பற்றி தெரியாத டீச்சருக்கு சொல்லி குடுத்து ஓத்து கூதியை கிழித்தேன்.3 चित्रा मावशी स्टोरीಅತ್ತಿಗೆ ಮೊಲೆবন্ধুর বড় বোন আমাকে দিয়ে চুদালেনhinimani gariba gharani odia sex storiesஎன் மனைவியை கூட்டத்தில் இடித்தான் காகதைআপুকে চোদা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াஅத்தை அம்மா ஒரே கட்டில் காம கதைபருவமடையாத புண்டை காம கதைஅண்ணியோட ஜாம் ஜாம்னு காமக்கதைகள் बहु ठोकाठोकी sex कहानीDhse kaha ke sxs bdoshemale காமகதைমায়ের দুস্টুমী চোদন কাহিনি চটিwww. ছোট বোন পল্লী চ*******chotiಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯ ಮೊಲೆআমার পাইজামার ভিতর কি ঢুকলো চটিനാടൻ കുണ്ടിയിൽPati ke samne fudi marai keya land hai aaaaahhhh maza aa geya sex xxxTamil kama kadhai poolai thadavinenமஜா மல்லிகா கதைகள் 159মামিও মামাতো বোন চোদা চটিকালো মোটা মা ছেলের সাথে sexy hd ভিডিওపూకు మామయ్యakka pundaiyil thampi vinthu Kama kathaigalనాన్న తాగి దెంగాడుAntarwasna2 comகல்லூரி தோழியுடன் ஓத்தேன்அக்கா தம்பி டாய்லெட் செக்ஸ் வீடியோwww मराठी दुध पुचची लवडा कथा.comঘুমের বড়ি খেলে কি চোদা যাবে চাচীকেবাংলা হট পরকিয়া চটি গল্প আন্ট,খালা,চুদে হাল বেহাল করে দিল আমারगुजिया जैसी छूट क्सक्सक्स पोर्न डाउनलोडচার বন্ধু মিলে মাকে চুদলোpundai enbathu enna xxx tamilநைட்டி ஓல் கதைगोआ में करण के साथ सेक्स sex storiesമാലതി ഡേവിഡ്yoga ticar tho sex vidiosभाभी कै साथ रंगीन होली xxx व्हीडीओசூத்தை நக்கும் மனைவிதமிழ் காமகதை குப்பம்பெண்கள் ப்ராவுடன் குளிக்கும் காட்சிগুদের গরম স্বাদতৃপ্তি আপু Choti Golpomaa-bete tere papa ko mat btana sexy storyChennai girl wearing bra panty mmsখালার ভোদায় আমার দোনuski biwi chalbaz aurat ke chakkar mein sexstoriesती माझे गोट्या चोखत होतीஅக்கா புண்டை பற்றி சொல்லுங்கআমাকে আরাম দে চটি গল্পభార్యభర్తల సెక్స్ కథలుहोली में बीवी की अदला बदली सेक्स स्टोरी