ఎక్కడున్నారు నాన్న? - Telugu Kathalu ,telugu sex stories

Discussion in 'Telugu Sex Stories - తెలుగు సెక్స్ కథలు' started by 007, Oct 24, 2016.

 1. 007

  007 Administrator Staff Member

  Joined:
  Aug 28, 2013
  Messages:
  114,829
  Likes Received:
  2,110
  //in.tssensor.ru డిగ్రిమొదటి సంవత్సం స్నేహితులమైన నేను మేరి ఫైనల్ఇయర్ కి వచ్చేసరికి ప్రేమికులమయ్యాం. "నా తరుపునించి మన పెళ్ళికి ఎలాంటిప్రాబ్లం రాదు. మా ఇంట్లోచాల లిబరల్. నీదే భయంగా ఉంది" అనేది. "నేనెలాగో మ్యానేజ్ చేస్తాగ ఇప్పటినుంచే భయపడ్డం ఎందుకు?" అనేవాడ్ని. ఫైనల్ ఇయర్ పరీక్షలుఐపోయాయి. నేను పదిరోజులకని వైజాగ్వెళ్ళొచ్చాను. ఆ రోజు ఉదయమేమేరి మా ఇంటికొచ్చింది. కొంపదీసిఇల్లొదిలి వచ్చేసిందా అని భయమేసింది. కానిఅంతకంటే భయంకరమైన విషయంతో వచ్చింది. తన పెళ్ళి శుభలేఖతో! "మోహన్ తప్పకుండా రావాలి. అంకల్, ఆంటి మీరుకూడ" అనిచెప్పి వెళ్ళింది. ఆ రోజు రాత్రిగిరినుండి ఫోన్. "మోహన్, ఏవిటిరా ఇది? మేరి పెళ్ళంట?" అన్నాడు. "నీకెవరు చెప్పారు?" అన్నాను. తనే వచ్చి ఇన్విటేషన్ఇచ్చింది.

  నీకీ విషయం తెలియదా?" అడిగాడు. "మొదటి శుభలేఖ నాకేఇచ్చింది. ఎంతైన ప్రేమికుడ్ని కదా?" అన్నాను. "ఎలా ఉన్నావురా?"

  అడిగాడుకంగారుగా. "ఎలా ఉండడం ఏవిటి? నేను చావడమో, తనను చంపటమో చేస్తాననుకున్నావా? నేనంత వెర్రివాడ్ని కాదు. కాలేజ్ టాపర్ననే విషయం మర్చిపోకు. ఇదోఛాలెంజ్. ఇప్పుడు మరింతగా కష్టపడతాను నా బ్రైట్ ఫ్యూచర్కోసం. పోతే ఈ రోజేతగిలిన గాయం కదా. కొంచెంపచ్చిగా బాధగా ఉంది.

  ఇట్టేక్స్ టైమ్ టు హీల్అంతే. నువ్వు నా గురించి భయపడేదేవీజరగదు సరేనా?" అన్నాను. "చాల గర్వంగా ఉందిరానిన్ను తలుచుకుంటే. ఒకె, మళ్ళి కలుసుకుందాం" అని ఫోన్ పెట్టాడు. చాలచిరాగ్గా, బాధగ ఉంది. మేరిఎందుకిలా చేసింది. మా ఇద్దరిలో తనేబోల్డ్. నాకేవి అర్ధం కావడం లేదు. ఓ వారం రోజులకి తననుండిఫోనొచ్చింది. "ఈ రోజు నువ్వుమా ఇంటికి భోజనానికి రావాలి. డేవిడ్ వస్తున్నాడు." అంది. "డేవిడ్ ఎవరు?" అన్నాను. "అదేవిటి అలా అడుగుతున్నావ్? నాకాబోయే భర్త" అంది ఆశ్ఛర్యంగా. "ఓహ్.. సారి. ఎన్ని గంటలకు రమ్మంటావు?" అడిగాను. " వీలైనంత త్వరగా వచ్చెయ్" అంది తను. రెండుగంటలకి వాళ్ళింటికి వెళ్ళాను. ఇల్లంతా సందడిగా ఉంది. వాళ్ళ అమ్మని, నాన్నని పరిచయం చేసింది. తరువాత "మీట్ మై ఉడ్బి మిస్టర్ డేవిడ్. ఇతను నా కాలేజ్మేట్ మిస్టర్ మోహన్" అంటు ఒకళ్ళకొకళ్ళని పరిచయంచేసింది. "హాలో.. హౌ ఆర్యు?" అన్నాడతనుఒయ్యారంగ! అతనిలో ఆడతనపు ఛాయలు స్పష్టంగా కనబడుతున్నాయి! అనాకారి కాదుగాని మేరీకి తగ్గవాడు మాత్రం ఖచ్చితంగా కాదు. ఇలాంటి వాడికోసమాతను నన్ను ఒదులుకుంది అనిపించింది. అందరి భోజనాలయ్యాయి. తను చాల సరదాగమాట్లాడుతోంది.. నాతో కూడ! ఎంతమంచి నటి అనిపించింది. నాకక్కడఉండాలనిపించలేదు. వస్తానని చెప్పి బయలుదేరాను. తను తలూపి ఊరుకుంది. మరో వారం రోజులు గడిచాయి.

  ఫోన్మోగింది. 'మేరి కాలింగ్'. రిసీవ్చేసుకున్నాను. "నేను మేరిని మాట్లాడుతున్నాను" అంది. "నీ నంబర్ ఇంకానా ఫోన్ బుక్ లోఅలాగే ఉంది" అన్నాను. "ఓసారి మా ఇంటికొస్తావా? నీతో మాట్లాడాలి." అంది తను. "మనమధ్య మాట్లాడుకోవడానికి ఏవుంది?" అన్నాను. "ఒకసారి రా" అంది మళ్ళీ. "ఎందుకోచెప్పు వస్తాను" అన్నాను నేను. "వస్తే చెబుతాను" అందిమరింత మొండిగా. "సరే వస్తాను" అన్నాను. "ఎప్పుడు?" అడిగింది. "మరో అరగంటలో వస్తాను" అని ఫోన్ కట్ చేసాను. కార్ లో బయలుదేరి తనఇల్లు చేరుకున్నాను. బెల్ కొట్టేముందే తలుపుతీసింది. "నిజంగా వస్తావనుకోలేదు" అంది. "నువ్వు మళ్ళీ పిలుస్తావని నేననుకోలేదు" అన్నాను లోపలికి అడుగుపెడుతూ. సోఫాలో కూర్చో బోతుండగా "ఇక్కడ కాదు లోపలికిరా" అని తన రూముకితీసుకెళ్ళింది. అమ్మ, నాన్న విజయవాడవెళ్ళారు, రేపొస్తారు. నేను కొంచెం పర్చేస్ చెయ్యాల్సుండి ఉండిపోయాను" అంది. నేనేమీ మాట్లాడలేదు. టేబల్ మీదున్న నగలవంక చూపించి "పెళ్ళికి డేవిడ్ ఇచ్చిన గిఫ్ట్. చూస్తుండు, నేనిప్పుడే వస్తాను" అని లోపలికెళ్ళింది. బయటకొచ్చేసరికితెల్లని పాలనురుగులాంటి పెళ్ళికూతురు డ్రెస్ లో వచ్చింది. అప్సరసలాఉంది. "నా పెళ్ళి డ్రెస్బాగుందా?" అడిగింది. "నగలు చూసావా, ఎలాఉన్నాయో?" అంది. అవి చూపించడానికేపిలిచావా?" అడిగాను. "కాదు. నిన్ను చేసుకుంటేఎప్పటికైన అలాంటివి కొనివ్వగలిగేవాడివా అని చెప్పడానికి పిలిచాను" అంది.

  నాకుఒళ్ళు మండిపోయింది "అంటే డబ్బు నగలకోసమేతనను పెళ్ళి చేసుకుంటున్నావా? అసలు డేవిడ్ నిచేసుకుని నువ్వు సుఖపడగలననుకుంటున్నావ?" అన్నాను. "తనకేం తక్కువ? ముంబైలో పెద్ద కంపనీ పెద్దఉద్యోగం. ఆస్తి అంతస్తు దేంట్లోతక్కువ?" అంది. "మగతనంలో" అన్నాను. తను ఉలిక్కిపడింది. "ఏవంటున్నావ్?" అంది. మొన్నతనను చూసిన ఒక్కగంటలో నాకుతెలిసింది తనలో మగతనపు లక్షణాలులేవని. నీకు తెలియలేదా?" అన్నాను. "అసలు నువ్వు పెద్ద మగాడివా? మనంప్రేమించుకున్న ఒక్క సంవత్సరంలో ఎప్పుడైననన్ను ముద్దు పెట్టుకోవడం సరే సరిగ్గ ముట్టుకున్నావా?" అంది. "కొన్ని విషయాల్లో నాది పాతకాలపు మనస్తత్వం. అవన్నీ పెళ్ళైన తరువాత అనుకున్నాను." అన్నాను. "నేనలా అనుకోలేదు. నువ్వుడేవిడ్ మగాడో కాదో అనిఅనుమానంగా అన్నావు. నేనైతే నువ్వు ఖచ్చితంగా మగాడి కావనే నిన్నొడిలేసాను" అంది. తనంత కరుగ్గా మాట్లాడుతుందనినేను ఊహించలేదు. "అనవసరంగా నన్ను రెచ్చగొట్టొద్దు" అన్నాను. "రెచ్చగొడితేరెచ్చిపోవడానికి నువ్వసలు మగాడివైతేగా" అంది మళ్ళి. "చూపించమంటవానా మగతనం" అన్నాను ఉక్రోషంగా. "ఏం చూపిస్తావు మగతనాన్ని. దమ్ముంటే చూపించు" అంది కోపంగా. నేనుపూర్తిగా కంట్రోల్ తప్పాను. "అయితే చూడు" అనిచటుక్కున ప్యాంట్ జిప్ విప్పి నామొడ్డని బయటకు తీసాను! తనుకూడఊహించినట్లు లేదు నేనలా చేస్తానని.

  ఆశ్చర్యంగానా మొడ్డవంక చూస్తు కింద కూర్చుండిపోయింది. చనుమోనలదాకనేఉన్న తన టాప్ నిరెండు చేతుల్తో కిందికి లాగేసాను. తను నా మొడ్డవైపు, నేను పచ్చని తన సళ్ళవైపు చూస్తుఉండిపోయాము. 
ఒక్క క్షణం నేనేంచేసానోనాకు తెలియలేదు. తను కూడ నమ్మలేనట్లుగాతన ముఖానికి ముందున్న పల్చని ముసుగుని పైకెత్తి నా మొడ్డవంకే నమ్మలేనట్లుగాచూసింది. "ఇప్పుడేవంటావు?" అన్నాను మొడ్డని తన ముఖానికి ఇంకాదగ్గరగా తీసుకెళ్ళి. ఏవనుకుందో ఏమో ఒక్కసారిగ నామొడ్డని తన నోట్లోకి తీసుకునిపెదాలతో బిగించి పట్టుకుని ఆడించసాగింది. ఈ సారి ఆశ్చర్యపోవడంనా వంతైయింది. వెచ్చగా తడిగా నా మొడ్డచుట్టు బిగిసుకునున్న తన పెదాలు వింతసుఖాన్నిస్తున్నాయి. అంతలో కోలుకుని మొడ్డనితన నోట్లోంచి బయటకు తీసాను. తననినిలబెట్టి రెండు చేతుల్తో సళ్ళనిగట్టిగ పిసకసాగను. "ఒదులు మోహన్" అంటుతను గించుకుంది. చేతుల్ని వెనక్కి తీసుకెళ్ళి తన పిర్రలపై వేసిగట్టిగా నావైపుకు లాక్కున్నాను. చిన్నపాటి కుండల్ల ఎత్తుగా మెత్తగా ఉన్నాయి తన పిరుదులు. నిక్కబొడుచుకుని ఉన్న నామొడ్డ తనతొడల మధ్యకు గుచ్చుకుంటోంది. "ఒదులు ప్లీస్" అంటునన్ను వెనక్కి నెడుతోంది. నాలో కోపం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. తనని ఎత్తుకుని మంచపైనపడుకోబెట్టాను. తను లేచి కూర్చోబోయేలేపునేను ప్యాంట్ తీసి విసిరి తనతొడల మధ్యకు చేరాను. "నా మొడ్డ పెట్టాల్సినచోటు ఇది కాదు" అనితన పెదాలని వేళ్ళతో గట్టిగ నలిపాను.

  తనువిదిలించింది. ఉల్లి పొరలాంటి పల్చనిగౌనుని నడుముదాక పైకెత్తేసాను. లోపల తను ప్యాంటివేసుకోలేదు! తన అరనగ్న స్వరూపంనా కళ్ళ ముందుంది. బలమైనతెల్లని తొడల మధ్య బుల్లిపూకు అంత కోపంలోనూ నాలోఎక్కడలేని ఉద్రేకాని తెచ్చింది. తను నన్ను పక్కకినెట్టి పైకి లేవడానికి విశ్వప్రయత్నంచేస్తోంది. కాని నా బలంముందు తన బలం చాలడంలేదు. తన తొడలని విడదీసినా మోకాళ్ళతో అదిమి పట్టుకున్నాను. నన్నువెనక్కి నెట్టే ప్రయత్నం చేస్తోంది తను. రెండు చేతివేళ్ళతోతన పూకు రెమ్మలి బాగఎడం చేసాను. "మోహన్ ఒదులుతావా లేదా?" అని తను అరుస్తోంది. విచ్చుకున్నతన పూకులోకి మొడ్డని పెట్టి ఒక్క తోపు తోసాను. సగం మేరకు మొడ్డ తనపూకులోపలికి దూరిపోయింది. "ఒదులుతావా లేదా? నేను అరిచిగోల చేస్తాను" అంటోంది తను. తనపైన పడుకునినా పెదాలతో తన పెదాలని మూసేసాను. తను నా వీపుమీద గట్టిగాగుద్దుతోంది. కన్నెబొక్కలో నాది పూర్తిగా దూరడంలేదు. అలాగే మొడ్డని తన పూకులో ఆడించండంమొదలెట్టాను.

  తనింకానన్ను పక్కకి తోసెయ్యడానికి ప్రయత్నిస్తూనే ఉంది. ఒక్కసారిగా నామొడ్డ తన కన్నెపొరని చీల్చుకునిపూర్తిగా దూరిపోయింది. ఇద్దరి మొత్తలు అతుక్కున్నాయి. "మ్..మ్.." అంటుతను మూలుగుతోంది. తను గట్టిగా కళ్ళుమూసుకునుంది. రెప్పల చివరి నుండి కన్నీళ్ళుకారుతున్నాయి. ఓ క్షణం బాధనిపించింది. లేచి వెళ్ళిపోదామనుకున్నాను. అంతలో తను నాకుచేసిన మోసం, అంతకంటే ఈరోజు చేసిన అవమానం గుర్తుకొచ్చాయి. మరేవీ ఆలోచించదలుచుకోలేదు. అలాగే బలంగా దెంగడంమొదలెట్టాను. నా మొడ్డ తనపూకులోపలికి ఫట్ ఫట్ మనిచప్పుడు చేస్తు దూరుతోంది. తన పూకు బాగతడిబారడం నాకు తెలుస్తోంది. ఎంతసేపటికినాకు ఔటవ్వడం లేదు. తను గింజుకోవడంఆపేసి ముఖాన్ని పక్కకి తిప్పి పడుకునుంది. అవ్వాల్సిందంతా ఐపోయింది అనుకుందో ఏమో. నేను తనపెదాలని ఒదిలిపెట్టి తన చంకలకిందుగా చేతుల్నిపోనిచ్చి గ్రిప్ తీసుకుని మొడ్డని బాగ గట్టిగ తనపూకులోపలికేసి గుద్దుతున్నాను. తను కాళ్ళని అలాగేపైకెత్తి తొడలని మరికొంత విడదీసి నా ఊపుడుకి అనువుగాపట్టుకుంది. అప్పుడు నా మొడ్డని నోట్లోపెట్టుకున్నట్లే ఇప్పుడూ చేస్తుందనుకున్నాను. నాది తన పూకులోకిదూరినప్పుడల్ల చిన్నగా మూలుగుతుంది. మరో పదినిమిషాలు దెంగాకమొడ్డని తన పూకులోతుకి నెట్టికార్చేసుకున్నాను. ఇద్దరం ఆయాసంతో గట్టిగా ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నాము. నేను అలాగేతన ముఖం వైపు చూస్తున్నాను. తనేవీ మాట్లాడ్డం లేదు. ఓ నిమిషంఆగి తన పైనుండి లేచాను. నేను కార్చుకున్నది తన పూకంత నిండిపోయిఇంకొంచెం బయటకొచ్చింది. తననిలా బలవంతంగా అనుభవించాల్సొస్తుందని కలలోకూడ అనుకోలేదు. "ఇప్పుడైన నేను మగాడ్నని నమ్ముతావ?" అన్నాను.

  అంతపచ్చిగా తనని అనుభవించినా నాలోఉక్రోషం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. నేను ప్యాంట్, షర్ట్వేసుకున్నాను. వెనక తను మంచంపైనుండి లేవడం తెలుస్తోంది. కానిఏవీ మాట్లాడడంలేదు. నేను అటు తిరిగిఅక్కడే ఉన్న కుర్చీలో అలోచిస్తుకూర్చున్నాను. తొందరపడ్డానా? ఇద్దరిలో ఎవరు చేసింది పెద్దతప్పు? "నేనడిగిన ప్రశ్నకు నువ్వింకా జవాబు చెప్పలేదు" అన్నాను. జవాబు లేదు. తన మౌనంనన్ను మరింత ఇరిటేట్ చేస్తోంది. "ఏం మాట్లాడవే?" అంటు వెనక్కి తిరిగాను. తను అటు తిరిగి మంచంపైన ఏదో సర్దుతుంది. ఆశ్చర్యవేవిటంటేతన గౌను పూర్తిగా పైకిపోయి పిరుదులు నగ్నంగా కనబడుతున్నాయి. గుండ్రని పిర్రల మధ్య కనీకనబడకుండ పూరెమ్మలు. నాలో మళ్ళీ కదలిక! తనవెనక నిలబడి "ఏం చెప్పాలో తెలియడంలేద?" అన్నాను. మళ్ళీ మౌనం. తప్పుఒకసారి చేసినా రెండు సారి చేసినాతేడా ఏమీలేదనిపించింది. తెగించేసాను. జిప్ లాగి నిక్కబడున్నమొడ్డని బయటకు తీసాను. వెనకనుంచేతన పూకులోకి మొడ్డని కస్సున దూర్చి మళ్ళీ దెంగడం మొదలెట్టాను. "అబ్బా.." అంటు గట్టిగ మూలింగిందేతప్ప ఈ సారి ఆపలేదు. తను నాలాగే ఆలోచిస్తోందా అనిపించింది.

  ఏదైతేఏమని తన నడుముని పట్టుకునిఊగుతున్నాను. వెనకనుండి దెంగడం వల్లనేమో తన పూకు మొదటిసారికన్నటైటుగా ఉంది. మరో పావుగంటదెంగాక కార్చుకున్నాను. తను వెనక్కి తిరిగినిలబడి మొదటిసారిగ మాట్లాడింది "కోపం పోయిందా?" అని. నేను తన కళ్ళల్లోకి చూసాను. పక్కనే పడున్న మొబైల్ అందుకుని "మీ ఇంటికే ఫోన్చేస్తున్నాను." అంది! తనకి మాఇంటి ల్యాండ్ లైన్ నంబర్ తెలుసు. 
"హలో అంకల్, నేనుమేరిని మాట్లాడుతున్నాను" అంది తను. నాన్నఫోన్ రిసీవ్ చేసుకున్నట్లున్నారు. "మర్చిపోయారా? పదిరోజుల క్రితం పెళ్ళికి పిలవడానికి మీ ఇంటికొచ్చాను. అవునునేనే. ఏవీ లేదు, మోహన్మా ఇంట్లోనే ఉన్నాడు. చిన్న బ్యాచులర్స్ పార్టి. తను ఈ రోజు ఇక్కడేఉండి రేపు ఉదయం వస్తాడు. మీకు చెప్పి పర్మిషన్ తీసుకోమంటే ఫోన్ చేస్తున్నా. ఒకెఅంకల్, థ్యాంక్స్. ఉండండి మీ అబ్బాయికిస్తున్నా" అంటు ఫొన్నా చేతికందించింది. "హలో నాన్నా" అన్నాను. "బాచులర్స్ పార్టి అంటోది. డ్రింక్స్ గట్రా ఉన్నాయా? అవన్నిఅలవాటుచేసుకోకురా" అన్నారు. "ఉన్నా నేను తీసుకోను. నా సంగతి మీకు తెలీదూ" అన్నాను నేను. "సరే, ఎంజాయ్ దిపార్టి" అన్నారు తను. నా చేతినుండిఫోన్ అందుకుని మళ్ళి ఫోన్ చేసింది. "డాడ్, ఈ రోజు మనింట్లోబాచులర్స్ పార్టి అరేంజ్ చేసాను. అనుకోకుండా ఇవ్వాల్సొచ్చింది. మొన్న డేవిడ్ వచ్చినప్పుడుభోజనానికి పిలిచానే మోహన్ మరో నలుగురుఅంతే. మీరెప్పుడొస్తున్నారు? రేపు మధ్యాహ్నానికా? సరేవీలైనంత త్వరగా రండి" అంటు ఫోన్ కట్చేసింది. నాకసలు ఏవీ అర్ధం కావడంలేదు.
  నాదగ్గరకొచ్చి నన్ను కౌగలించుకుని "నా మీదకోపంతో నన్ను అనుభవించాను అనుకుంటున్నావుకదూ? కాదు, మా అమ్మనాన్నల మీద కోపంతో నేనేనువ్వు నన్నభువించేలా రెచ్చగొట్టాను. అసలు మనిద్దరి ప్రేమగురించినెల క్రితం ఇంట్లో మాట్లాడాను. అసలు ఎవరు ఏవిటిఅని కూడ అడక్కుండ విరుచుకుపడ్డారు. నిన్ను ఎవరికిచ్చి పెళ్ళి చెయ్యాలో మేమప్పుడే డిసైడ్ చేసేసుకున్నాం. తనని తప్ప మరెవరన్నఅంటే ఇద్దరం ప్రాణాలు తీసుకుంటామని బెదిరించారు. అతనే డేవిడ్. నీఅనుమానం నిజమే. మొదటి సారి కలుసుకున్నప్పుడేతనలో మగతనం లేదని, తనవల్లనాకు ఎలాంటి సుఖం ఉండదని ఓపన్గా చెప్పాడు. అంతవరకు తనని మెచ్చుకోవచ్చు. అటుఅమ్మానాన్నలని కోల్పోలేక, ఇటు నిన్ను ఒదులుకోలేకచిత్రహింస అనుభవించాను. చివరికి పేరెంట్స్ వైపే మొగ్గుచూపాల్సి వచ్చింది. అందుకే నీకు నా కన్నెతనాన్నిఅర్పించుకున్నాను. నా జీవితంలో మొదటి, చివరి మగాడివి నువ్వే" అంది. "మరిదంతా ముందే ఎందుకు చెప్పలేదు?" అడిగాను. "చెబితే ఏం చేసేవాడివి. నీమంచితనం నాకు తెలుసు. మౌనంగాఉండిపోయేవాడివేగాని దీనికి ఒప్పుకునేవాడివా? రెచ్చగొట్టాను కాబట్టే రెచ్చిపోయావు. అమ్మో నీలో అంతఉద్రేకం ఉందని ఇప్పుడే తెలిసింది" అంది నా పెదాల మీదముద్దు పెట్టుకుంటు. "పార్టికి ఎవరెవరిని పిలిచావేంటి?" అన్నాను. "ఎవ్వరూ లేదు.

  ఇప్పుడునీకిచ్చాగ పార్టి. అదే రేపు ఉదయందాకకంటిన్యూ" అంది నా ప్యాంట్జిప్ మీదికి చేయి పోనిస్తు. "నేనొప్పుకోను" అన్నాను దూరంగా జరుగుతు. తను నిరాశగా నావంక చూసింది. "ఇలా ఒంటిమీద గుడ్డలుంటేఒప్పుకోను" అని క్షణంలో తనగుడ్డలిప్పేసాను. నేను నగ్నంగా మారాకబెడ్ మీదికి చేరుకున్నాము. అప్పుడే సీల్ ఓపన్ చేసినతన బొక్కలోకి మొడ్డని తోసి దెంగడం మొదటెట్టాను. నా తోపుళ్ళకు తను ఊగిపోతూ "అమ్మోఅమాయకుడిలా కనబడతావుగాని, అసాధ్యుడివి" అంది నాకు అనువుగాఎదురొత్తులిస్తూ. "రేపు ఉదయందాక పార్టిఇస్తానన్నావ్ అమ్మాయ్ గుర్తుంచుకో" అన్నాను మొడ్డని మొత్తలు రెండు గుద్డుకునేలా పూకులోపలికితోస్తు. "పార్టినా?" అడిగింది తను. "పార్టి అంటే నీ పూకు. రేపటిదాక నేనెన్నిసార్లు అడిగితే అన్ని సార్లూ ఇవ్వాలి" అన్నాను. నా దెంగుడుకి మంచంవిరిగేలా ఉంది. తను నోటిమీదచెయ్యి పెట్టుకుని నిన్నటిదాక నాకు తెలిసిన మోహనేననువ్వు?" అంది ఆశ్చర్యంగా. "తీరిగ్గఆశ్చర్యపోదువుగాని నాది సరిగ్గా దూరడంలేదు. పూకుని ఇంకొచెం పైకెత్తి పట్టుకో" అన్నాను. తను నవ్వుతు "నీకెలాఇష్టమో చెప్పు, అలా చేస్తాను" అంది.

  మర్రొజువరకువిచ్చలవిడిగా తనని అనుభవించాను. నేనుబయలుదేరేటప్పుడు తన కళ్ళలో నీళ్ళు. "నిన్నకూడ ఇలాగే ఏడ్చి కార్యంజరిపించేసావు. ఇప్పుడు మళ్ళి ఏడిస్తే మరోసారిమంచం ఎక్కాల్సొస్తుంది చూడు" అన్నాను. తనకు నవ్వొచ్చేసింది. దగ్గరకొచ్చిపెదాలందిచింది. తనివితీర ముద్దుపెట్టుకుని బయలుదేరాను. మొదటిసారి సెక్స్ సుఖాన్ని అనుభవించాననే సంతోషం నాలో ఏ మాత్రంలేదు. ఏదో తెలియని బాధ. మరుసటిరోజు మధ్యాహ్నం చిన్నకునుకు తీస్తుండగా కాలింగ్ బెల్ మోగింది. నేనేవెళ్ళి తలుపుతీసాను. ఎదురుగా మేరి, వాళ్ళ అమ్మనాన్న! "రండి" అంటు లోపలికి పిలిచాను. మేరి కళ్ళలో చిలిపి నవ్వు! అమ్మ నాన్నను పిలిచివాళ్ళను పరిచయం చేసాను. వాళ్ళ నాన్న మాట్లాడ్డంమొదలెట్టారు. "మీ అబ్బాయి, మాఅమ్మాయి ప్రేమించుకున్నారు" అనే మాటతో! "తనుచెప్తున్నప్పుడు కుర్రాడెవరనికూడ అడక్కుండా కోప్పడ్డాం. మా తరుపు బంధువులఅబ్బాయి పెళ్ళి కుదిర్చేసాం కూడ. దాదాపుగా అన్నిపనులు పూర్తయ్యాయి. కాని అబ్బాయిగురించి కొంచెంబ్యాడ్ ఒపినియన్ రావడం మొదలైంది. ప్రతిఒక్కళ్ళు మీ అమ్మాయి జీవితంచేతులారా పాడుచేస్తున్నారనే వాళ్ళే.

  ఇకమేమే తనకిష్టమైన కుర్రాడికే ఇద్డామనుకున్నాము. మీ అభ్యంతరం లేకపోతే." అన్నారు. నాకెలాంటి అభ్యంతరం లేదు. మొన్న తనుశుభలేఖ ఏఇచ్చెళ్ళాక అమ్మాయి కుందనపు బొమ్మలా ఉందనుకున్నాం. ఈ రోజుల్లో అలాంటిపట్టింపులు ఏవి నడవవు. ఔనునువ్వుకూడ ఒక్కమాటి మాతో చెప్పలేదివిట్రా?" అన్నారు నాన్న. అమ్మ మేరి బుగ్గలు చిదుముతూమాక్కూడ ఇలాంటి కోడలొస్తే బాగుంటుండి అనుకున్నాముగాని, తనే కోడలుగా వస్తుందనిఅనుకోలేదు" అంది. నాకు షాక్మీద షాక్ తగులుతున్నట్లుంది. "మీరింత సులభంగాఒప్పుకుంటారనుకోలేదు" అంది మేరివాళ్ళమ్మ. "అవున్రా ఆడపిల్ల అంత బాధపడి చివరికివాళ్ళ పేరెంట్స్ ని ఒప్పించి మనింటికితీసుకొచ్చింది. అసలిది నువ్వు చేయాల్సిన పని. ఊరికే ఉండిపోయావేవిట్రా?" అన్నారు నాన్న. "మీ అబ్బాయికి అంతధైర్యం ఉండుంటే, నేనింత కష్టపడి ఉండాల్సొచ్చేది కాదు మావయ్యా" అందివరస కలిపేస్తు. "ఏవీ కాదు స్టడీస్కంప్లీట్ చేసి ఉద్యోగంలో స్థిరపడ్డాకమీకు చెప్పి పెళ్ళిచేసుకుందామనుకున్నాను" అన్నాను ఉక్రోషంగ. "మీ అబ్బాయి నిజంగానచ్చాడండి. అదే కరెక్ట్ పద్ధతి" అన్నారు మేరి నాన్న నన్నుమెచ్చుకుంటు. "మా అబ్బాయి మీకునచ్చాడు. మీ అమ్మాయి మాకునచ్చింది. అలా మనందరం బయటకెళ్ళొద్దాంరండి. వాళ్ళిద్దరు ఏకాంతంగా ఇంకా ఏవన్న అనుమానాలుంటేతీర్చుకుని ఓ క్లారిటీకొస్తారు" అంటు బయలుదేరారు.

  వాళ్ళునలుగురు కారులో బయలుదేరారు మమ్మల్నిద్దర్ని ఇంట్లో ఒదిలి. "అవునూ పెళ్ళి వయసుకొచ్చినవాళ్ళనిలా ఒదిలేసి వెళ్ళారేంటి?" అన్నాను తనతో. నీ పేరెంట్స్లాగానే నేను కూడ మొన్నటిదాకనువ్వు భలే అమాయకుడివి అనుకున్నాను. ఒకసారి పైకెక్కితే భూకంపమే అని తెలిసింది" అందిచిలిపిగ. "మళ్ళి పెళ్ళి డ్రెస్వేసుకున్నావేవిటి?" అన్నాను. "ఏం నాకు బాగోలేదాఇది" అడిగింది. "బాగోటమా, అప్సరసలా ఉన్నావు. రా మా ఇల్లుచూపిస్తా" అని పైకి తీసుకెళ్ళాను. "ఇల్లు చూపిస్తానని బెడ్ రూముకి తీసుకొచ్చావేంటి?" అంది. "బెడ్ రూమ్ కూడఇంట్లో ఓ భాగమేనే మొద్దూ" అన్నాను తనని కౌగిలించుకుంటు. తనునా పెదాల మీద చిన్నముద్దుపెట్టి. "ఏవన్నా అనుమానాలుంటే చెప్పు క్లారిఫై చేస్తా" అంది నవ్వుతూ. "ఓఅనుమానం. ఈ రోజన్నా ప్యాంటివేసుకున్నావా? లేక మొన్నటిలాగ గాలికొదిలావా?" అన్నాను. "థూ.. పోకిరీ" అందినా చెంప గిల్లుతూ. "ఓసారి చూసేస్తానుండు" అని తనని మంచంమీద పడుకోబెట్టాను. తన కాళ్ళమధ్యకు చేరిగౌనును పూర్తిగా పైకెత్తాను. పచ్చని తొడలు చూడగానే నాదిరెడీ ఐపోయింది. తెల్లని ప్యాంటి వేసుకునుంది. "ప్యాంటి కూడ మ్యాచింగా?" అన్నానుదాన్ని కిందికి జారుస్తు. "చూస్తానని చెప్పి విప్పుతున్నావేంటి" అంది. "నేను చూస్తానని చెప్పిందిప్యాంటిని కాదు. నీ పూకుని" అన్నాను నా ప్యాంట్ షర్ట్విప్పి పక్కన పడేస్తు.

  నిక్కబొడుచుకునున్ననా మొడ్డని చూసి తనుకూడ వేడెక్కింది. మొడ్డని తన పూకులో పెట్టినెట్టాను. ఒక్క తోపుకే నాదిపూర్తిగా లోపలికి దూరిపోయింది. "ఆహ్.. మోహన్" అందికైపుగా. "నీ పూకుకి నామొడ్డ బాగ అలవాటు పడిపోయిందిచూడు, ఒక్కసారికే లోపలి లాగేసుకుంది" అన్నానుదెంగడం ప్రారంభిస్తు. తన్ను మత్తుగా మూలుగుతూనాకు అనువుగా కదులుతోంది. "ఇంకా గట్టిగా, ఇంకా" అంటుంటే నేను రెచ్చిపోతు మొడ్డనిబలంగా ఆడిస్తున్నాను. "మంచం విరిగేట్లుంది నీదెబ్బకి" అంది పూకుని పైపైకెత్తిఅందిస్తు. "ఫర్వాలేదు. ఇది విరిగితే ఈసారి ఇనప మంచం చేయిస్తా. అప్పుడు ఇంకా గట్టిగా దెంగొచ్చు" అన్నాను. దాదాపు పావుగంటకి తన పూకునిండా కార్చిపైన వాలిపోయాను. తను నా వెన్నునిమురుతూ పడుకుంది. పది నిమిషాల తరువాతలేచి బాత్ రూముకెళ్ళి మొడ్డకంటినజిగటను కడుక్కుని బయటకొచ్చాను. తను బెడ్ సర్దుతూఉంది. ఒంగినప్పుడు గుండ్రని గుద్ద అందగా కనబడుతోంది. వెనకి నించి తన గౌనునుపైకెత్తి "ఆరోజు కూడ ఇలాగేగుద్ద చూపించి రెండోసారి చేసేలా చేసావు ఇవాళ కూడ అలాగేఉంది పరిస్థితి" అన్నాను. "అయ్యో ఒద్దు మొహన్. అమ్మా వాళ్ళంతా వచ్చేస్తారేమో" అంది. నీకు మాఅమ్మ సంగతి తెలియదు. ఒకసారి బయటకు బయలుదేరిందంటే నాన్నపర్స్ ఖాలి చెయ్యంది ఇంటికిరాదు. దానికి ఓ రెండు గంటలైనటైమ్ పట్టిస్తుంది" అంటు తన గుడ్డల్నివిప్పడం మొదలెట్టాను. 
ఇద్దరం మంచం మీదికి చేరుకున్నాము. పూకులోకి మొడ్డని బిర్రుగా దూర్చి దెంగడం మొదలెట్టానో లేదో తన ఫోన్మోగింది.

  పుణ్యానికిమొబైల్ తన చేతికి అందేంతదూరంగానే ఉండటంతో తను కాల్ రిసీవ్చేసుకుంది. నేను ఇంకా స్పీడ్గా దెంగుతున్నాను. ఓ చేత్తో ఆపమంటూతను మాట్లాడుతోంది. "అమ్మా.. ఇంట్లోనే ఉన్నాము. మీరెంతసేపటికి వస్తారు?.. అదా, మోహన్ డెక్పెట్టాడు. సరే.. అలాగే" అనిఫోన్ కట్ చేసింది. "అబ్బ, ఆపమంటే ఆపవే. ఆ చప్పుళ్ళేంటిఅని అమ్మ అడుగుతుమ్టే ప్రాణంపోయినట్లైంది. నువ్వు డెక్ ఆన్ చేసావనిచెప్పి ఎలాగో మ్యానేజ్ చేసాను" అంది కోప్పడుతూ. నేను నవ్వుతూ "మనమొత్తలు చేస్తున్న చప్పుడ్ని డెక్ లో వచ్చేడ్రమ్స్ శబ్దానికి పోల్చావన్నమాట. అయితే దరువు పెంచాలన్నమాట. ముందు నువ్వు ఎదురొత్తులివ్వు. ఆహ్.. అలాగ" అంటూదెంగుతున్నాను. ఈ సారి ఔటవ్వడానికికొంచెం ఎక్కువసేపే పట్టింది. ఇద్దరం ఒకే సారి బాత్రూముకెళ్ళి క్లీన్ చేసుకొచ్చాము. ఇప్పుడే బట్టలేసుకోవద్డు అని చెప్పి తనఒళ్ళొ తలపెట్టి పడుకున్నాను. "సడన్ గా వాళ్ళోచ్చేస్తేకష్టం మోహన్. డ్రెస్ వేసేసుకుంటాను ప్లీస్" అని తను మారాంచేస్తుంది. "వద్దు. వాళ్ళు వచ్చేది కార్ శబ్దంతో తెలుస్తుంది. నేను వెళ్ళి తలుపు తీసేలోగ నువ్వుడ్రెస్సప్ ఔదువుగాని" అన్నాను. తను నా జుట్టులోవేళ్ళు జొనిపి నిమురుతూ మాట్లాడుతోంది. నేను పక్కకి తిరిగాను. కంటికి తన పూకు ఊరిస్తుకనబడింది.

  ఇకఆగలేక గట్టిగా ముద్దుపెట్టాను. "అదిగో మళ్ళి చిలిపిపనులు మొదలెట్టావ్. ముందు పైకి లే. కిందికెళ్ళి కూర్చుందాం" అంది. "కొంచెం మావాడివపైన జాలి చూపించు" అన్నానునిక్కబొడుచుకునున్న నా మొడ్డని చూపిస్తు. "ఇంతసేపు చూపించింది చాల్లేదా? మీ వాడెప్పుడూ అలాగేఉంటాడ్లే" అంది తన చేత్తోనా మొడ్డని బిగించి పట్టుకుని ఆడిస్తు. నేను స్పీకర్ ఫోన్ఆన్ చేసి నాన్నకు ఫోన్చేసాను "ఎక్కడున్నారు నాన్న?" అడిగాను. "మీ అమ్మ సంగతితెలిసిందేగదరా. షాపింగ్ ఓ పట్టాన తెమల్చదు" అన్నారు. "నేను మేరి అలాబయటకెళ్తాము. ఇంటికి తాళం వేస్తున్నాను. మీరువచ్చే ముందు ఫోన్ చేస్తేఆ టైముకు మేముకూడ రిటర్న్ అవుతాము, సరిపోతుంది" అన్నాను. "ఇప్పుడప్పుడే ముగించేటట్లు లేదు. మీరు వెళ్ళిరండి. అలాగే ఫోన్ చేస్తాలే" అన్నారు నాన్న. "విన్నావా?" అన్నాను. అవును ఏవిటన్నట్లుగా కళ్ళెగరేసింది. "ఇంకా మనకు మినిమం గంటటైముందన్న మాట" అన్నాను. "దేనికి?" అడిగింది. "మూడో రౌండ్ వేసుకోడానికి" అన్నాను తన తొడలు విడదీస్తు. "అయ్యో మళ్ళీనా" అని చెప్పేటప్పటికే నామొడ్డ తన పూకులోపలకి నెట్టిఆడిస్తున్నాను. "భగవంతుడా, ఈ అల్లరిపిల్లాడ్ని ఎలాభరించేదిరా?" అంది నా కళ్ళల్లోకిచూస్తు. "భరించుదాన్ని భార్య అంటారు. అలాగేఇంకొంచెం కాళ్ళు పైకెత్తి పూకుని అందిస్తూ ఉంటే చాలు. మరోముప్పావు గంట దెంగుడుకి రెడీఅవ్వు. వాళ్ళొచ్చేలోపు కార్చుకునేలా దెంగుతానని మాటిస్తున్నాను" అన్నాను. తను నవ్వుతూ ఎదురొత్తులివ్వడంమొదలెట్టింది. మా మొత్తల చప్పుడుతోరూము మారుమ్రోగుతోంది.

  ,,,,,
  ,,,,,telugu sex stories,,,,,telugu sex stories, , ,,telugu sex stories
  telugu sex stories,sex in telugu,indian sex,indian sex stories,hot telugu stories,
  hot sex stories,telugu sex videos,new sex stories,aunty sex stories,telugu aunty,telugu sex stories,telugu aunty sex,sex kathalu,telugu kathalu,telugu sex kathalu,telugu sex stories, free sex stories, sex stories pdf,latest sex stories,telugu sex stories
   

Share This Page


Online porn video at mobile phone


அண்ணன் தங்கச்சி காம வெறிகள்திரும்புடி பூவை வைக்கனும் தமிழ் முழுக்கதைஅம்மா தோட்ட காரனுடன் காம கதைগুদে ঠেলাବିପି ଦୁଧఅక్కా, అమ్మను కలిపి దెంగేबहनकोचोदाassamese sex stories kandarpar maak aru moiwww.নষ্ট ছেলে Sex Story 3gp .comचलती हुई चूत का चुम्माKamsin garl shirt or nikar my mms sexसायलीसोबत सेक्सবাংলা আ ও আওয়াজে sex storypoolai oombudi thevidiya munda kathaisex புண்டை தண்னிTalugu sex kathluಅತಿ.And.ನಾನು.Sex.newsசித்தி புண்டை நக்கலாம்आन्टी न पुच्ची दाखवलीমাকে লুকিয়ে চুদতে দেখলামತುಲ್ಲಿನ ಹರಿದ ಕತೆಅತ್ತೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದುগুদটা আরো চাটোஅத்தையின் இரு அக்குள்களையும் বাংলা চুদা দুধ টিপে দুধের ভিতরর থেকে বের করে খাওয়াkamakthai koothe photosanterwasana pesa ke leyaଝିଅ ର ବଡ ଦୁଧ ଗପसेठ की बीवी की सीमा चुदवाഉമ്മാന്റെ തായോളിবাড়ির বড় বউ শর্মিলা Bangla chotithaniyaaga iruntha auntiyai......otha kathsikal...www.Bangla মামির সাথে শীতের রাতে chaty.comমা চটি স্লেভবাবা বিদেশ তাই মাকে চুদে ঠান্ডা করলামகாதலியை கூட்டிகொடுத்தमेरी चूत बहुत फैली थीಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಕ್ಕನ ತುಲ್ಲಿನ ಜೊತೆ ಆಟAnna thangai mulai pal Www.tamil manavi exchange kathaikalহোটেলে হানিমুনে মাকে চুদার চটিமுடங்கிய கனவருடன் சுவாதியின் வழ்க்கை 52ചേച്ചിയുടെ അപ്പിపాలు తాగను తెలుగు Sex కథजल्दी से चोद लो नहीं तो कोई आ जायेगाTamil pee pelum kama kathaikalഎന്റെ അമ്മ അനിയത്തി മുല കുണ്ണTAMIL amma medical bra kamakadhaiஎன் பெயர் கவிதா kamakathaikalজোর করে বড় বোধের পোদা মারলামচটি গল্প গুদ মারিনিBagla Coti।বাবা আমাকে খুব আধর করতো।साली की चुदाई दुकान मेंbath room cute gosolமாமனார் குஞ்சுবেশ্যা রেন্ডি চটিxxx tamil cute feagar sex vediosChitthi koothiyai naan kilithen .comபருவமடையாத பெண் காம கதைमराठी सेक्स कथा शेजारणीचीபுடவை கட்டும் மகன் சுன்னி அம்மா காமம்माँ को पेशाब करते देख चोदने का प्लानবনধুর মাকে চুদে পেট বানানোর বাংলা চটিakkavudan unmai ol kathaiआई जवलेమామ పెళ్ళాన్ని దెంగానుKanni Pengal sex karnewww मराठी दुध पुचची लवडा कथा.comஅக்கா தம்பி காமகதைmera damad ne mera hot back blous dekh ke mut mara sex storykamuk bouer chodnanjali ki chudai jethalal yumstorySonya chi gand story Marathiகாமப்பாடம்టీచర్ తో దెంగులాধোনের মাল খাওয়ার চুদার চটিகீதா ஆண்டி இறுதி பகுதிஎன் மனைவியை எவனோ ஓல்चूत की ठूकाई कसे करेகாமத்தால்.திளைக்கும்.மாமானர்.கதைகள்মাং মেলে দিছি চোদ മകൾ പൂറും കൂതിയുംVappati kamakathaikathalகீர்த்தீ சுரேஷ் xxxxচোদা চুদির Hot fuckme com‌ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೇಯ್ದು www. velinaadu kanavan manavikku phone sex tamil kamakathaikal .comಮಚ್ಚೆ ತುಣ್ಣೆমা ও ডাক্তার জেঠুmastifilm damadjisaxse satorewwwhindemera shringar hua phir sari rat chudai storyfriendor maa logot sex assamese kahiniসুন্দরী গূহবধুর যৌন কাহিনীআপুর টাইট গুদ চুদে ফাটানোആൻറിയുടെ ചന്തിஅண்ணி என் ஆயுதத்தை கையில் பிடித்தாள் கதைகள்ভোদা চুষা চটি গল্প না পারলে আমার ভোদা চুষে দে