ತಾಳಲಾರೆನೀ ವಿರಹ ವೇದನೆಯನು.. ಭಾಗ-೨

Discussion in 'Kannada sex stories - ಕನ್ನಡ ಲೈಂಗಿಕ ಕಥೆಗಳು' started by 007, Apr 27, 2016.

  1. 007

    007 Administrator Staff Member

    //in.tssensor.ru ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಮಾತುಗಳಬಗ್ಗೆಯೇರಾತ್ರಿಚಿಂತಿಸುತ್ತಾನಮ್ಮದೇಶದಜನರೇಹೀಗೇನಾ[b][color=#fff2cc]ತಪ್ಪು[b][color=#fff2cc]ಮಾಡದಿದ್ದರೂ[b][color=#fff2cc]ಎಲ್ಲಾ[b][color=#fff2cc]ತಪ್ಪಾಗೇ[b][color=#fff2cc]ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ[b][color=#fff2cc]ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, [b][color=#fff2cc]ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, [b][color=#fff2cc]ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್[b][color=#fff2cc]ಇತ್ಯಾದಿ[b][color=#fff2cc]ಯಾವುದೂ[b][color=#fff2cc]ಅವರಿಗೆ[b][color=#fff2cc]ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ[b][color=#fff2cc]ಬದಲಾಗಿ[b][color=#fff2cc]ಒಂದು[b][color=#fff2cc]ಹೆಣ್ಣು[b][color=#fff2cc]ಮತ್ತೊಂದು[b][color=#fff2cc]ಗಂಡಸಿನ[b][color=#fff2cc]ಜತೆ[b][color=#fff2cc]ಮಾತಾಡಿದರೆ[b][color=#fff2cc]ಅಥವಾ[b][color=#fff2cc]ಸ್ನೇಹದಿಂದಿದ್ದರೆ[b][color=#fff2cc]ಮುಗಿದೇಹೋಯ್ತು[b][color=#fff2cc]ಕಥೆ... [b][color=#fff2cc]ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ[b][color=#fff2cc]ಸಂಭಂಧ[b][color=#fff2cc]ಅಂಟಿಸಿ[b][color=#fff2cc]ಬಣ್ಣಕಟ್ಟಿ[b][color=#fff2cc]ಮಾತಾಡುತ್ತಾ[b][color=#fff2cc]ಮಜಾ[b][color=#fff2cc]ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ[b][color=#fff2cc]ಎಂದೆಲ್ಲಾ[b][color=#fff2cc]ಅದೇ[b][color=#fff2cc]ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ[b][color=#fff2cc]ಮುಳುಗಿದ್ದೆ. [b][color=#fff2cc]ನಿದ್ರೆಯೇ[b][color=#fff2cc]ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ... [b][color=#fff2cc]ಕಣ್[b][color=#fff2cc]ಮುಚ್ಚಿದರೆ[b][color=#fff2cc]ಅದೇ[b][color=#fff2cc]ಯೋಚನೆಗಳು[b][color=#fff2cc]ತಲೆಯೊಳಗೆ[b][color=#fff2cc]ಹುಳದಂತೆ[b][color=#fff2cc]ಕೊರೆಯತೊಡಗಿದ್ದವು. [b][color=#fff2cc]ಅದೇಕೋ[b][color=#fff2cc]ಏನೋ[b][color=#fff2cc]ನನಗೆ[b][color=#fff2cc]ಐದು[b][color=#fff2cc]ವರ್ಷಗಳ[b][color=#fff2cc]ಹಿಂದೆ[b][color=#fff2cc]ಹರೀಶ್[b][color=#fff2cc]ಜತೆ[b][color=#fff2cc]ಕಳೆದು[b][color=#fff2cc]ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ[b][color=#fff2cc]ಆ[b][color=#fff2cc]ಕೊನೇ[b][color=#fff2cc]ರಾತ್ರಿಯ[b][color=#fff2cc]ಮಧುರ[b][color=#fff2cc]ಕ್ಷಣಗಳು[b][color=#fff2cc]ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ[b][color=#fff2cc]ನೆನಪಾಗತೊಡಗಿದ್ದವು. [b][color=#fff2cc]ಬಹಳ[b][color=#fff2cc]ದಿನಗಳಿಂದ[b][color=#fff2cc]ಹಸಿದಿದ್ದ[b][color=#fff2cc]ಅವನು[b][color=#fff2cc]ಆ[b][color=#fff2cc]ರಾತ್ರಿ[b][color=#fff2cc]ನನ್ನ[b][color=#fff2cc]ಜತೆ[b][color=#fff2cc]ಕಳೆದು[b][color=#fff2cc]ಬಹಳ[b][color=#fff2cc]ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ[b][color=#fff2cc]ವಿಧವಿಧವಾದ[b][color=#fff2cc]ರೀತಿಯಲ್ಲಿ[b][color=#fff2cc]ಕೆಯ್ದು[b][color=#fff2cc]ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿ[b][color=#fff2cc]ತಾನೂ[b][color=#fff2cc]ತೃಪ್ತಿ[b][color=#fff2cc]ಪಟ್ಟಿದ್ದ. [b][color=#fff2cc]ಮುಂದಿನ[b][color=#fff2cc]ದಿನ[b][color=#fff2cc]ಸಂಜೆ[b][color=#fff2cc]ಏನಾದರೂ[b][color=#fff2cc]ವಿಶೇಷ[b][color=#fff2cc]ಅಡುಗೆ[b][color=#fff2cc]ಮಾಡು[b][color=#fff2cc]ಈ[b][color=#fff2cc]ರಾತ್ರಿ[b][color=#fff2cc]ಕೂಡಾ[b][color=#fff2cc]ಚೆನ್ನಾಗಿ[b][color=#fff2cc]ಮಾಡೋಣಾ[b][color=#fff2cc]ತಯಾರಾಗಿರು[b][color=#fff2cc]ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ[b][color=#fff2cc]ಮಿತ್ರನೊಬ್ಬನ[b][color=#fff2cc]ಮನೆಗೆ[b][color=#fff2cc]ಹೋಗಿ[b][color=#fff2cc]ಬರುವೆನೆಂದು[b][color=#fff2cc]ಎಂದು[b][color=#fff2cc]ತಿಳಿಸಿ[b][color=#fff2cc]ಸ್ಕೂಟರ್[b][color=#fff2cc]ತೆಗೆದುಕೊಂಡು[b][color=#fff2cc]ಹೊರಟಿದ್ದ. [b][color=#fff2cc]ಇತ್ತ[b][color=#fff2cc]ಬಹಳ[b][color=#fff2cc]ದಿನಗಳನಂತರ[b][color=#fff2cc]ಸಿಕ್ಕ[b][color=#fff2cc]ಅವಕಾಶದಲ್ಲೇ[b][color=#fff2cc]ನೆನ್ನೆ[b][color=#fff2cc]ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ[b][color=#fff2cc]ಚೆನ್ನಾಗಿ[b][color=#fff2cc]ಕೆಯ್ಸಿಕೊಂಡು[b][color=#fff2cc]ಮೈ-[b][color=#fff2cc]ಮನಗಳನ್ನು[b][color=#fff2cc]ತಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು[b][color=#fff2cc]ಈ[b][color=#fff2cc]ರಾತ್ರಿ[b][color=#fff2cc]ಮತ್ತೆ[b][color=#fff2cc]ಹೇಗೆಲ್ಲಾ[b][color=#fff2cc]ಮಾಡಬೇಕು[b][color=#fff2cc]ಮತ್ತು[b][color=#fff2cc]ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು[b][color=#fff2cc]ಎಂದು[b][color=#fff2cc]ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ[b][color=#fff2cc]ಅಡುಗೆ[b][color=#fff2cc]ಮಾಡಿಟ್ಟು[b][color=#fff2cc]ಸ್ನಾನ[b][color=#fff2cc]ಮಾಡಿ[b][color=#fff2cc]ಪೌಡರ್[b][color=#fff2cc]ಕ್ರೀಮ್[b][color=#fff2cc]ಮತ್ತು[b][color=#fff2cc]ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್[b][color=#fff2cc]ಎಲ್ಲಾ[b][color=#fff2cc]ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು[b][color=#fff2cc]ಮಡಿ[b][color=#fff2cc]ವಸ್ತ್ರ[b][color=#fff2cc]ತೊಟ್ಟು[b][color=#fff2cc]ಘಮಘಮಿಸುತ್ತಾ[b][color=#fff2cc]ತನ್ನನ್ನು[b][color=#fff2cc]ತಾನೇ[b][color=#fff2cc]ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು[b][color=#fff2cc]ಕಾತರಿಸಿ[b][color=#fff2cc]ದಾರಿ[b][color=#fff2cc]ಕಾದಿದ್ದೆ[b][color=#fff2cc]ತನ್ನ[b][color=#fff2cc]ಮನದಾಸೆ[b][color=#fff2cc]ತೀರಿಸಲು[b][color=#fff2cc]ಇನ್ನೇನು[b][color=#fff2cc]ಬರುತ್ತಾನೆ[b][color=#fff2cc]ಎಂದು[b][color=#fff2cc]ಆದರೆ[b][color=#fff2cc]ತಾನೊಂದು[b][color=#fff2cc]ಬಗೆದರೆ[b][color=#fff2cc]ವಿಧಿಯೊಂದು[b][color=#fff2cc]ಬಗೆದಿತ್ತು[b][color=#fff2cc]ನನ್ನ[b][color=#fff2cc]ಹಿಂದಿನ[b][color=#fff2cc]ರಾತ್ರಿ ಸವಿದಿದ್ದ[b][color=#fff2cc]ದಾಂಪತ್ಯ[b][color=#fff2cc]ಸುಖವೇ[b][color=#fff2cc]ಅಂತಿಮ[b][color=#fff2cc]ಸುಖವಾಗಿತ್ತು,[b][color=#fff2cc]ನನ್ನ[b][color=#fff2cc]ಮಾಂಗಲ್ಯ[b][color=#fff2cc]ಭಾಗ್ಯವೇ[b][color=#fff2cc]ಅಳಿಸಿಹೋಗಿತ್ತು...![b][color=#fff2cc]ಇದೆಲ್ಲಾ[b][color=#fff2cc]ಸ್ಥಿತಿಗೆ[b][color=#fff2cc]ಕಾರಣವಾದ[b][color=#fff2cc]ನನ್ನ[b][color=#fff2cc]ದುರಾದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ[b][color=#fff2cc]ಮತ್ತೆ[b][color=#fff2cc]ಶಪಿಸುತ್ತಾ[b][color=#fff2cc]ದೀಪು[b][color=#fff2cc]ಮಲಗಿದ[b][color=#fff2cc]ನಂತರ[b][color=#fff2cc]ಎದ್ದು[b][color=#fff2cc]ಪಕ್ಕದ[b][color=#fff2cc]ರೂಮಿಗೆ[b][color=#fff2cc]ಬಂದು[b][color=#fff2cc]ಒಬ್ಬಳೇ[b][color=#fff2cc]ಮಲಗಲು[b][color=#fff2cc]ಯತ್ನಿಸಿದೆ[b][color=#fff2cc]ಆದರೂ[b][color=#fff2cc]ನಿದ್ರೆಯೇ[b][color=#fff2cc]ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. [b][color=#fff2cc]ಆ[b][color=#fff2cc]ಯೋಚನೆಯಿಂದ[b][color=#fff2cc]ಹೊರಬರಲು[b][color=#fff2cc]ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾಮತ್ತೆ ನನ್ನ[b][color=#fff2cc]ಹಿಂದಿನ[b][color=#fff2cc]ದಿನಗಳನ್ನು[b][color=#fff2cc]ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದೆ.[/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b] ಹದಿನೈದನೇವಯಸ್ಸಿಗೇಋತುಮತಿಯಾಗಿದ್ದ ನನಗೆ ಅಮ್ಮಇನ್ನುಮುಂದೆಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಹೊರತಾಗಿಹುಡುಗರಜತೆಆಟವಾಡುವುದಾಗಲೀ[b][color=#d9ead3]ಅವರನ್ನು[b][color=#d9ead3]ಮುಟ್ಟುವುದಾಗಲೀ[b][color=#d9ead3]ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ[b][color=#d9ead3]ಅವರ[b][color=#d9ead3]ಜತೆ[b][color=#d9ead3]ಸಲಿಗೆಯಿಂದ[b][color=#d9ead3]ವರ್ತಿಸುವಂತಿಲ್ಲ[b][color=#d9ead3]ಎಂದೆಲ್ಲಾ[b][color=#d9ead3]ಹೇಳಿದ್ದಳಾದರೂ[b][color=#d9ead3]ಏಕೆ[b][color=#d9ead3]ಹಾಗೆ[b][color=#d9ead3]ಎಂದು[b][color=#d9ead3]ವಿವರಿಸಿ[b][color=#d9ead3]ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. [b][color=#d9ead3]ಅಕ್ಕಂದಿರನ್ನು[b][color=#d9ead3]ಕೇಳಿದರೆ[b][color=#d9ead3]ಮದುವೆ[b][color=#d9ead3]ಆಗೋ[b][color=#d9ead3]ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ[b][color=#d9ead3]ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ[b][color=#d9ead3]ಬೇರೆ[b][color=#d9ead3]ಗಂಡಸರಿಂದ[b][color=#d9ead3]ಮುಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರೆ[b][color=#d9ead3]ಮಗು[b][color=#d9ead3]ಹುಟ್ಟಿಬಿಡುತ್ತೆ[b][color=#d9ead3]ಎಂದು[b][color=#d9ead3]ಮತ್ತಷ್ಟು[b][color=#d9ead3]ಹೆದರಿಸಿದ್ದರು. [b][color=#d9ead3]ಗೆಳತಿಯರನ್ನು[b][color=#d9ead3]ಕೇಳಿದರೆ[b][color=#d9ead3]ತುಲ್ಲು[b][color=#d9ead3]ಅಗಲ[b][color=#d9ead3]ಆಗಿದೆ[b][color=#d9ead3]ಯಾಕಂದ್ರೆ[b][color=#d9ead3]ಮದುವೆ[b][color=#d9ead3]ಆಗೋ[b][color=#d9ead3]ಗಂಡಸಿನ[b][color=#d9ead3]ತುಣ್ಣೆ[b][color=#d9ead3]ಅದರೊಳಗೆ[b][color=#d9ead3]ಹಾಕಿಸಿ[b][color=#d9ead3]ಕೆಯ್ಸಿಕೊಂಡು[b][color=#d9ead3]ಅದರಲ್ಲಿ[b][color=#d9ead3]ಬರೋ[b][color=#d9ead3]ರಸ[b][color=#d9ead3]ಸುರಿಸಿಕೊಂಡರೆ[b][color=#d9ead3]ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್[b][color=#d9ead3]ಆಗಿ[b][color=#d9ead3]ಒಂಬತ್ತು[b][color=#d9ead3]ತಿಂಗಳಾದ[b][color=#d9ead3]ಮೇಲೆ[b][color=#d9ead3]ಮಗು[b][color=#d9ead3]ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ[b][color=#d9ead3]ಎಂದೆಲ್ಲಾ[b][color=#d9ead3]ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು[b][color=#d9ead3]ಒಂದೊಂದು[b][color=#d9ead3]ರೀತಿ[b][color=#d9ead3]ಹೇಳಿ[b][color=#d9ead3]ಮತ್ತಷ್ಟು[b][color=#d9ead3]ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್[b][color=#d9ead3]ಮಾಡಿದ್ದರು. [b][color=#d9ead3]ಆದರೆ[b][color=#d9ead3]ಅದಾಗಲೇ[b][color=#d9ead3]ಮೂರು[b][color=#d9ead3]ಅಕ್ಕಂದಿರನ್ನು[b][color=#d9ead3]ಮದುವೆ[b][color=#d9ead3]ಮಾಡಿದ್ದು[b][color=#d9ead3]ನಮ್ಮ[b][color=#d9ead3]ಮನೆಯಲ್ಲೇ[b][color=#d9ead3]ಅವರೆಲ್ಲರ[b][color=#d9ead3]ಪ್ರಸ್ತ[b][color=#d9ead3]ಅಂದರೆ[b][color=#d9ead3]ಮೊದಲ[b][color=#d9ead3]ರಾತ್ರಿ" [b][color=#d9ead3]ಯನ್ನು[b][color=#d9ead3]ಮಾಡುವ[b][color=#d9ead3]ಅಂತಹಾ[b][color=#d9ead3]ಪ್ರತಿಯೊಂದು[b][color=#d9ead3]ರಾತ್ರಿಯೂ[b][color=#d9ead3]ಅಕ್ಕಂದಿರನ್ನು[b][color=#d9ead3]ಅವರವರ[b][color=#d9ead3]ಗಂಡಂದಿರ[b][color=#d9ead3]ರೂಮಿನೊಳಗೆ[b][color=#d9ead3]ಬಿಟ್ಟು[b][color=#d9ead3]ಬಾಗಿಲು[b][color=#d9ead3]ಹಾಕಿ[b][color=#d9ead3]ಒಳಗೆ[b][color=#d9ead3]ಏನು[b][color=#d9ead3]ನಡೆಯುತ್ತೋ[b][color=#d9ead3]ಎಂಬುದರ[b][color=#d9ead3]ಪೂರ್ಣ[b][color=#d9ead3]ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ[b][color=#d9ead3]ಅವರಿವರು[b][color=#d9ead3]ಹೇಳುವುದನ್ನು[b][color=#d9ead3]ಮನದಲ್ಲೇ[b][color=#d9ead3]ಕಲ್ಪಿಸಿ[b][color=#d9ead3]ಕುತೂಹಲಬರಿತಳಾಗಿ[b][color=#d9ead3]ಇರುತ್ತಿದ್ದ[b][color=#d9ead3]ನನಗೆ[b][color=#d9ead3]ಮದುವೆಯಾದ[b][color=#d9ead3]ಮೊದಲ[b][color=#d9ead3]ದಿನಗಳಲ್ಲಿ[b][color=#d9ead3]ಗಂಡ[b][color=#d9ead3]ಹೆಂಡತಿಯರ[b][color=#d9ead3]ಮದ್ಯೆ[b][color=#d9ead3]ರಾತ್ರಿ[b][color=#d9ead3]ಏನೆಲ್ಲಾ[b][color=#d9ead3]ನಡೆಯುತ್ತದೆ[b][color=#d9ead3]ಎಂದು[b][color=#d9ead3]ನಿಜವಾಗಿ[b][color=#d9ead3]ತಿಳಿದದ್ದು[b][color=#d9ead3]ಬೇಸಿಗೆ[b][color=#d9ead3]ರಜಾ[b][color=#d9ead3]ಸಮಯ[b][color=#d9ead3]ಕಳೆಯಲು[b][color=#d9ead3]ಹೊಸದಾಗಿ[b][color=#d9ead3]ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ[b][color=#d9ead3]ನನ್ನ[b][color=#d9ead3]ಮೂರನೇ[b][color=#d9ead3]ಅಕ್ಕನ[b][color=#d9ead3]ಜತೆ[b][color=#d9ead3]ಅವರ[b][color=#d9ead3]ಊರಿಗೆ[b][color=#d9ead3]ಹೋಗಿ[b][color=#d9ead3]ಕೆಲವು[b][color=#d9ead3]ದಿನಗಳು[b][color=#d9ead3]ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ[b][color=#d9ead3]ಇದ್ದಾಗ. [b][color=#d9ead3]ಅವರಿದ್ದ[b][color=#d9ead3]ಬಾಡಿಗೆ[b][color=#d9ead3]ಮನೆಯಲ್ಲಿ[b][color=#d9ead3]ಹಾಲ್, [b][color=#d9ead3]ಕಿಚನ್[b][color=#d9ead3]ಮತ್ತು[b][color=#d9ead3]ಒಂದೇ[b][color=#d9ead3]ರೂಮು[b][color=#d9ead3]ಮಾತ್ರಾ[b][color=#d9ead3]ಇದ್ದು[b][color=#d9ead3]ಪ್ರತಿ[b][color=#d9ead3]ರಾತ್ರಿಯೂ[b][color=#d9ead3]ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ[b][color=#d9ead3]ಅಕ್ಕನ[b][color=#d9ead3]ಅತ್ತೆ[b][color=#d9ead3]ಮಾವ[b][color=#d9ead3]ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದರು[b][color=#d9ead3]ಹಾಗಾಗಿ[b][color=#d9ead3]ರೂಮಿನಲ್ಲಿ[b][color=#d9ead3]ಅಕ್ಕ[b][color=#d9ead3]ಬಾವ[b][color=#d9ead3]ಮಂಚದಮೇಲೆ[b][color=#d9ead3]ಹಾಗೂ[b][color=#d9ead3]ನಾನು[b][color=#d9ead3]ನೆಲದಮೇಲೆ[b][color=#d9ead3]ಹಾಸಿಗೆ[b][color=#d9ead3]ಹಾಸಿ[b][color=#d9ead3]ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. [b][color=#d9ead3]ನಾನು[b][color=#d9ead3]ವಯಸ್ಸಿಗೆ[b][color=#d9ead3]ಬಂದಿರುವುದು[b][color=#d9ead3]ಅಕ್ಕನಿಗೆ[b][color=#d9ead3]ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ[b][color=#d9ead3]ಅವಳಿಗೇನು[b][color=#d9ead3]ತಿಳಿಯುತ್ತೆ[b][color=#d9ead3]ಇವೆಲ್ಲಾ[b][color=#d9ead3]ಇನ್ನೂ[b][color=#d9ead3]ಸಣ್ಣ[b][color=#d9ead3]ಹುಡುಗಿ, [b][color=#d9ead3]ಅದಲ್ಲದೇ[b][color=#d9ead3]ನಾವು[b][color=#d9ead3]ಅವಳಿಗೆ[b][color=#d9ead3]ನಿದ್ರೆ[b][color=#d9ead3]ಬಂದು[b][color=#d9ead3]ಮಲಗಿದಮೇಲೇ[b][color=#d9ead3]ತಾನೇ[b][color=#d9ead3]ಎಲ್ಲಾ[b][color=#d9ead3]ಮಾಡೋದೂ[b][color=#d9ead3]ಆದ್ರಿಂದ[b][color=#d9ead3]ಏನೂ[b][color=#d9ead3]ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ[b][color=#d9ead3]ಅವಳಿಲ್ಲಿರೋ[b][color=#d9ead3]ವರೆಗೂ[b][color=#d9ead3]ಹೇಗೋ[b][color=#d9ead3]ಅಡ್ಜಸ್ಟ್[b][color=#d9ead3]ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣಾರೀ[b][color=#d9ead3]ಎಂದು[b][color=#d9ead3]ಭಾವನಿಗೆ[b][color=#d9ead3]ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಳು. [b][color=#d9ead3]ಆದರೆ[b][color=#d9ead3]ನನಗೆ[b][color=#d9ead3]ಋತುಮತಿಯಾದಂದಿನಿಂದಲೂ[b][color=#d9ead3]ಗಂಡ[b][color=#d9ead3]ಹೆಂಡಿರ[b][color=#d9ead3]ಮದ್ಯೆ[b][color=#d9ead3]ರಾತ್ರಿ[b][color=#d9ead3]ನಿಜವಾಗಿ[b][color=#d9ead3]ಏನೆಲ್ಲಾ[b][color=#d9ead3]ನಡೆಯುತ್ತದೆ[b][color=#d9ead3]ಎಂದು[b][color=#d9ead3]ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ[b][color=#d9ead3]ನೋಡಿ[b][color=#d9ead3]ತಿಳಿಯುವ[b][color=#d9ead3]ಪ್ರಭಲ[b][color=#d9ead3]ಇಚ್ಛೆ[b][color=#d9ead3]ಮತ್ತು[b][color=#d9ead3]ಕುತೂಹಲ[b][color=#d9ead3]ಬಹಳವಾಗಿ[b][color=#d9ead3]ಇದ್ದು[b][color=#d9ead3]ಇಂತಹ[b][color=#d9ead3]ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ[b][color=#d9ead3]ಒಳಗೊಳಗೇ[b][color=#d9ead3]ತವಕಿಸಿ[b][color=#d9ead3]ಕಾದಿದ್ದೆ. [b][color=#d9ead3]ಪ್ರತೀ[b][color=#d9ead3]ರಾತ್ರಿಯೂ[b][color=#d9ead3]ತುಟಿ[b][color=#d9ead3]ಪಿಟಕ್ಕ್[b][color=#d9ead3]ಎನ್ನದೇ[b][color=#d9ead3]ಒಂದು[b][color=#d9ead3]ಕಡೆಯಿಂದ[b][color=#d9ead3]ಮತ್ತೊಂದು[b][color=#d9ead3]ಕಡೆ[b][color=#d9ead3]ಮಗ್ಗುಲು[b][color=#d9ead3]ಕೂಡಾ[b][color=#d9ead3]ಬದಲಿಸದೇ[b][color=#d9ead3]ನಿದ್ರೆ[b][color=#d9ead3]ಬಾರದಿದ್ದರೂ[b][color=#d9ead3]ನಿದ್ರೆ[b][color=#d9ead3]ಬಂದವಳಂತೆ[b][color=#d9ead3]ನಟಿಸುತ್ತಾ[b][color=#d9ead3]ಮಲಗಿ[b][color=#d9ead3]ಎಲ್ಲಾ[b][color=#d9ead3]ಪಿಸುಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅರೆಗಣ್ಣು[b][color=#d9ead3]ಬಿಟ್ಟು[b][color=#d9ead3]ನೋಡುತ್ತಾ ಮಜಾ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ.[/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b]"[/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b]ಎಂದಿನಂತೆಅದೊಂದುರಾತ್ರಿಊಟಮುಗಿಸಿಮಲಗಿದ್ದೆವು, ಎರಡುರಾತ್ರಿಗಳನಂತರಅವರಿಗೆಖಾತ್ರಿಯಾಯಿತೆನ್ನಿಸುತ್ತೆ[b][color=#fff2cc]ನಾನು[b][color=#fff2cc]ಮಲಗಿದ[b][color=#fff2cc]ಕೂಡಲೇ[b][color=#fff2cc]ನಿದ್ರೆ[b][color=#fff2cc]ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೇನೆಂದು, [b][color=#fff2cc]ಹಾಗಾಗಿ[b][color=#fff2cc]ಅವರ[b][color=#fff2cc]ಪ್ರಣಯದಾಟ[b][color=#fff2cc]ಅಂದರೆ[b][color=#fff2cc]ಕೇದಾಟ[b][color=#fff2cc]ಶುರುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ[b][color=#fff2cc]ಎಲ್ಲಾ[b][color=#fff2cc]ಸೂಚನೆಗಳೂ[b][color=#fff2cc]ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು. [b][color=#fff2cc]ಲೈಟ್[b][color=#fff2cc]ಆರಿಸಿ[b][color=#fff2cc]ಕತ್ತಲೆ[b][color=#fff2cc]ಆವರಿಸಿ[b][color=#fff2cc]ಕಿಟಕಿಯ[b][color=#fff2cc]ಪರದೆ[b][color=#fff2cc]ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ[b][color=#fff2cc]ಅದನ್ನು[b][color=#fff2cc]ತೂರಿ[b][color=#fff2cc]ಬರುತ್ತಿದ್ದ[b][color=#fff2cc]ರಸ್ತೆ[b][color=#fff2cc]ದೀಪದ[b][color=#fff2cc]ಮಂದ[b][color=#fff2cc]ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ[b][color=#fff2cc]ಯಾರು[b][color=#fff2cc]ಏನು[b][color=#fff2cc]ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು[b][color=#fff2cc]ಮಸುಕು[b][color=#fff2cc]ಮಸುಕಾಗಿ[b][color=#fff2cc]ಕಾಣಿಸುವಂತಿತ್ತು. [b][color=#fff2cc]ನಾನು[b][color=#fff2cc]ಮಲಗಿರುವಂತೆ[b][color=#fff2cc]ನಟಿಸುತ್ತಾ[b][color=#fff2cc]ಮುಖದ[b][color=#fff2cc]ಮೇಲೆ[b][color=#fff2cc]ಬೆಡ್[b][color=#fff2cc]ಶೀಟ್[b][color=#fff2cc]ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ[b][color=#fff2cc]ಅದರ[b][color=#fff2cc]ಒಂದುಕೊನೆಯನ್ನುಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿ[b][color=#fff2cc]ಅರೆಗಣ್ಣಿನಿಂದ[b][color=#fff2cc]ನೋಡುವಂತೆ[b][color=#fff2cc]ಅಡ್ಜಸ್ಟ್[b][color=#fff2cc]ಮಾಡಿಕೊಂಡು[b][color=#fff2cc]ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. [b][color=#fff2cc]ಗೋಡೆಪಕ್ಕ[b][color=#fff2cc]ಅಕ್ಕ[b][color=#fff2cc]ಮಲಗಿದ್ದು[b][color=#fff2cc]ಅವಳ[b][color=#fff2cc]ಪಕ್ಕ[b][color=#fff2cc]ಮಂಚದ[b][color=#fff2cc]ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ[b][color=#fff2cc]ಮಲಗಿದ್ದ[b][color=#fff2cc]ಭಾವ[b][color=#fff2cc]ಮೆಲ್ಲಗೆ[b][color=#fff2cc]ಅವಳ[b][color=#fff2cc]ಕಡೆ[b][color=#fff2cc]ಸರಿದು[b][color=#fff2cc]ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು[b][color=#fff2cc]ಪ್ಚು... [b][color=#fff2cc]ಪ್ಚು... [b][color=#fff2cc]ಪ್ಚು.. [b][color=#fff2cc]ಎಂದು[b][color=#fff2cc]ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಾ[b][color=#fff2cc]ಸ್ವಲ್ಪ[b][color=#fff2cc]ಹೊತ್ತಿನನಂತರ[b][color=#fff2cc]ಅವಳ[b][color=#fff2cc]ಮೇಲೆಯೇ[b][color=#fff2cc]ಮಲಗಿ[b][color=#fff2cc]ಅಕ್ಕನ[b][color=#fff2cc]ಜಾಕೆಟ್[b][color=#fff2cc]ಮತ್ತು[b][color=#fff2cc]ಬ್ರಾ[b][color=#fff2cc]ಬಿಚ್ಚಿ[b][color=#fff2cc]ತೆಗೆದು[b][color=#fff2cc]ಅವಳ[b][color=#fff2cc]ಮುದ್ದಾದ[b][color=#fff2cc]ಮೊಲೆಗಳನ್ನು[b][color=#fff2cc]ಎರಡೂ[b][color=#fff2cc]ಕೈಗಳಿಂದ[b][color=#fff2cc]ಹಿಡಿದು[b][color=#fff2cc]ಹಿಸುಗುತ್ತಾ[b][color=#fff2cc]ಮತ್ತೆ[b][color=#fff2cc]ಅವುಗಳ[b][color=#fff2cc]ತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು[b][color=#fff2cc]ಬಾಯಲ್ಲಿ[b][color=#fff2cc]ಹಾಕಿ[b][color=#fff2cc]ಮಗು[b][color=#fff2cc]ಹಾಲುಕುಡಿಯುವಂತೆ[b][color=#fff2cc]ಚೀಪುತ್ತಾ[b][color=#fff2cc]ಇರಲು[b][color=#fff2cc]ಅಕ್ಕನೂ[b][color=#fff2cc]ಅವರ[b][color=#fff2cc]ತಲೆಯನ್ನು[b][color=#fff2cc]ತನ್ನೆದೆಯಮೇಲೆ[b][color=#fff2cc]ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ[b][color=#fff2cc]ಮೊಲೆ[b][color=#fff2cc]ಉಣ್ಣಿಸುತ್ತಾ[b][color=#fff2cc]ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಳು. [b][color=#fff2cc]ಸ್ವಲ್ಪಹೊತ್ತಿನ[b][color=#fff2cc]ನಂತರ[b][color=#fff2cc]ಅವರಿಬ್ಬರೂ[b][color=#fff2cc]ಮೆಲ್ಲಗೆ[b][color=#fff2cc]ಎದ್ದು[b][color=#fff2cc]ಮಂಚದಮೇಲೇ[b][color=#fff2cc]ಕುಳಿತು[b][color=#fff2cc]ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು[b][color=#fff2cc]ತಬ್ಬಿ[b][color=#fff2cc]ಹಿಡಿದು[b][color=#fff2cc]ಮತ್ತೆ[b][color=#fff2cc]ಮುತ್ತಿನ[b][color=#fff2cc]ಮಳೆಗರೆಯತೊಡಗಿದ್ದರು. [b][color=#fff2cc]ಹಾಗೆ[b][color=#fff2cc]ಮಾಡುತ್ತಾ[b][color=#fff2cc]ಮೆಲ್ಲಗೆ[b][color=#fff2cc]ಇಬ್ಬರೂ[b][color=#fff2cc]ಅವರ[b][color=#fff2cc]ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು[b][color=#fff2cc]ಬಿಚ್ಚಿ[b][color=#fff2cc]ತೆಗೆದು[b][color=#fff2cc]ಬರೀ[b][color=#fff2cc]ಕಾಚಾದಲ್ಲಿದ್ದರು.[/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b]ಅಕ್ಕಕುಳಿತಿರಲುಭಾವಅವರಕಾಚಾಬಿಚ್ಚಿಉದ್ದಕ್ಕೆದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದಕಪ್ಪುಹಾವಿನಂತೆ[b][color=#d9ead3]ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ[b][color=#d9ead3]ಅವರ[b][color=#d9ead3]ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು[b][color=#d9ead3]ಒಂದು[b][color=#d9ead3]ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ[b][color=#d9ead3]ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು[b][color=#d9ead3]ಜೆರ್ಕ್[b][color=#d9ead3]ಕೊಡುತ್ತಾ[b][color=#d9ead3]ಅಕ್ಕನ[b][color=#d9ead3]ಬಾಯಿಯ[b][color=#d9ead3]ಹತ್ತಿರ[b][color=#d9ead3]ನಿಂತುಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಲು[b][color=#d9ead3]ಅಕ್ಕ[b][color=#d9ead3]ಅದನ್ನು[b][color=#d9ead3]ಹಿಡಿದು[b][color=#d9ead3]ತುದಿಗೆ[b][color=#d9ead3]ಒಂದು[b][color=#d9ead3]ಮುತ್ತಿಟ್ಟು[b][color=#d9ead3]ಮೆಲ್ಲಗೆ[b][color=#d9ead3]ತನ್ನ[b][color=#d9ead3]ಬಾಯೊಳಗೆ[b][color=#d9ead3]ಹಾಕಿಕೊಂಡು[b][color=#d9ead3]ಚೀಪುತ್ತಾ[b][color=#d9ead3]ಇರಲು[b][color=#d9ead3]ಭಾವ[b][color=#d9ead3]ಅವರ[b][color=#d9ead3]ತಿಕದ[b][color=#d9ead3]ಕುಂಡಿಗಳನ್ನು[b][color=#d9ead3]ಹಿಂದಕ್ಕೂ[b][color=#d9ead3]ಮುಂದಕ್ಕೂ[b][color=#d9ead3]ಮಾಡುತ್ತಾ[b][color=#d9ead3]ಪೂರ್ತಿ[b][color=#d9ead3]ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು[b][color=#d9ead3]ಅಕ್ಕನ[b][color=#d9ead3]ಗಂಟಲಿನಾಳದವರೆಗೂ[b][color=#d9ead3]ತೂರಿಸುತ್ತಾ[b][color=#d9ead3]ಹೊರಗೆಳೆಯುತ್ತಾ[b][color=#d9ead3]ಕೆಯ್ಯತೊಡಗಿದ್ದರು. [b][color=#d9ead3]ಜೀವನದಲ್ಲೇ[b][color=#d9ead3]ಮೊಟ್ಟ[b][color=#d9ead3]ಮೊದಲನೇ[b][color=#d9ead3]ಬಾರಿಗೆಒಂದು ಗಂಡಿನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನನಗೆ ಮೈಯ್ಯೆಲ್ಲಾ ರೋಮಾಂಚನವಾಗಿ ತುಲ್ಲ ಪಕಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದುರೀತಿ ಕಂಪನವುಂಟಾಗಿತ್ತು. ತುಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬರೀ ತುಲ್ಲು ಕೆಯ್ಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೆನೇ ಹೊರತು ಈ ರೀತಿ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂತೆ ಚೀಪುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿದದ್ದು ಅದೇ ಮೊದಲು. ಹಾಗಾಗಿ ಲೈವ್[b][color=#d9ead3]ಫಕ್ಕಿಂಗ್[b][color=#d9ead3]ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ[b][color=#d9ead3]ನನ್ನ[b][color=#d9ead3]ತುಲ್ಲಿನ[b][color=#d9ead3]ಒಳಗೆಲ್ಲಾ[b][color=#d9ead3]ಒದ್ದೆಯಾಗಿ[b][color=#d9ead3]ರಸ[b][color=#d9ead3]ಎಡೆಬಿಡದೆ[b][color=#d9ead3]ಜಿನುಗುತ್ತಾ[b][color=#d9ead3]ಧರಿಸಿದ್ದ[b][color=#d9ead3]ಪ್ಯಾಂಟೀಯೆಲ್ಲಾ[b][color=#d9ead3]ಒದ್ದೆಯಾಗಿತ್ತು. [b][color=#d9ead3]ಮೊಲೆಗಳು[b][color=#d9ead3]ಗಡುಸಾಗಿ[b][color=#d9ead3]ಉಬ್ಬುತ್ತಾ[b][color=#d9ead3]ಯಾರದಾದರೂ[b][color=#d9ead3]ಕರಗಳಿಂದ[b][color=#d9ead3]ಹಿಸುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ[b][color=#d9ead3]ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು[b][color=#d9ead3]ಇಮ್ಮಡಿಸಿತ್ತು. [b][color=#d9ead3]ಇದಾದ[b][color=#d9ead3]ನಂತರ[b][color=#d9ead3]ಅಕ್ಕನನ್ನು[b][color=#d9ead3]ನಿಲ್ಲಿಸಿ[b][color=#d9ead3]ಅವಳ[b][color=#d9ead3]ಕಾಚಾವನ್ನು[b][color=#d9ead3]ಭಾವನವರೇ[b][color=#d9ead3]ಬಿಚ್ಚಿ[b][color=#d9ead3]ತೆಗೆದು[b][color=#d9ead3]ಅವಳನ್ನು[b][color=#d9ead3]ಮಂಚದ[b][color=#d9ead3]ಒಂದು[b][color=#d9ead3]ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ[b][color=#d9ead3]ತುಲ್ಲು[b][color=#d9ead3]ಬರುವಂತೆ[b][color=#d9ead3]ತೊಡೆ[b][color=#d9ead3]ಅಗಲಿಸಿಕೊಂಡು[b][color=#d9ead3]ಕೂರಿಸಿ[b][color=#d9ead3]ಆ[b][color=#d9ead3]ಅಗಲಿದ[b][color=#d9ead3]ತೊಡೆಗಳ[b][color=#d9ead3]ನಡುವೆ[b][color=#d9ead3]ನೆಲದಮೇಲೆ[b][color=#d9ead3]ಬಾಗಿ[b][color=#d9ead3]ಕುಳಿತು[b][color=#d9ead3]ತುಲ್ಲಿಗೆ[b][color=#d9ead3]ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಾ[b][color=#d9ead3]ಎರಡೂ[b][color=#d9ead3]ತೊಡೆಗಳನ್ನು[b][color=#d9ead3]ಮತ್ತಷ್ಟು[b][color=#d9ead3]ಅಗಲಿಸಿ[b][color=#d9ead3]ಹಿಡಿದು[b][color=#d9ead3]ತನ್ನ[b][color=#d9ead3]ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ[b][color=#d9ead3]ತುಲ್ಲಿನ[b][color=#d9ead3]ಕೆಳಗಿನಿಂದಾ[b][color=#d9ead3]ಮೇಲಿನವರೆಗೂ[b][color=#d9ead3]ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ[b][color=#d9ead3]ಚೀಪುತ್ತಾ[b][color=#d9ead3]ಇರಲು[b][color=#d9ead3]ಅಕ್ಕ[b][color=#d9ead3]ತನ್ನ[b][color=#d9ead3]ತಲೆಯನ್ನು[b][color=#d9ead3]ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ[b][color=#d9ead3]ಕಣ್ಣು[b][color=#d9ead3]ಮುಚ್ಚಿ[b][color=#d9ead3]ಒಂದು[b][color=#d9ead3]ಕೈಯ್ಯಿಂದ[b][color=#d9ead3]ಅವರ[b][color=#d9ead3]ತಲೆಯನ್ನು[b][color=#d9ead3]ತುಲ್ಲಿನೆಡೆಗೆ[b][color=#d9ead3]ಮತ್ತಷ್ಟು[b][color=#d9ead3]ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ[b][color=#d9ead3]ಚೀಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು.[/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b]ನನಗೆದೃಶ್ಯವನ್ನುಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಏಕೆಂದರೆತುಲ್ಲಿರುವುದುಬರೀಉಚ್ಛೆಉಯ್ಯುವುದಕ್ಕೆ[b][color=#fff2cc]ಮತ್ತು[b][color=#fff2cc]ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು[b][color=#fff2cc]ತಿಳಿಸಿದ್ದಂತೆ[b][color=#fff2cc]ಅದರೊಳಗೆ[b][color=#fff2cc]ತುಣ್ಣೆ[b][color=#fff2cc]ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು[b][color=#fff2cc]ಕೆಯ್ಸಿಕೂಳಲು[b][color=#fff2cc]ಮಾತ್ರಾ[b][color=#fff2cc]ಎಂದು[b][color=#fff2cc]ತಿಳಿದಿದ್ದು[b][color=#fff2cc]ಅದನ್ನು[b][color=#fff2cc]ಹೀಗೆ[b][color=#fff2cc]ನೆಕ್ಕಿ[b][color=#fff2cc]ಚೀಪುತ್ತಾರೆಂಬುದು[b][color=#fff2cc]ಹೊಸ[b][color=#fff2cc]ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು[b][color=#fff2cc]ಮತ್ತು[b][color=#fff2cc]ಬಹಳ[b][color=#fff2cc]ಪ್ರಚೋಧನಾಕಾರಿಯಾಗಿನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ[b][color=#fff2cc]ನರನಾಡಿಗಳೆಲ್ಲಾ[b][color=#fff2cc]ಮಿಡಿಯುತ್ತಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಸ ಸುರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. [b][color=#fff2cc]ಆ[b][color=#fff2cc]ಸಮಯದಲ್ಲಿ[b][color=#fff2cc]ತನ್ನನ್ನೂ[b][color=#fff2cc]ಆ[b][color=#fff2cc]ಆಟದಲ್ಲಿ[b][color=#fff2cc]ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ[b][color=#fff2cc]ತನ್ನ[b][color=#fff2cc]ತುಲ್ಲನ್ನೂ[b][color=#fff2cc]ಆ[b][color=#fff2cc]ರೀತಿ[b][color=#fff2cc]ಚೀಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೇ[b][color=#fff2cc]ಎನ್ನಿಸತೊಡಗಿತ್ತು. [b][color=#fff2cc]ನೋಡುತ್ತಿರುವ[b][color=#fff2cc]ನನಗೇ[b][color=#fff2cc]ಇಷ್ಟು[b][color=#fff2cc]ಮಜಾ[b][color=#fff2cc]ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರೆ[b][color=#fff2cc]ಇನ್ನುಇದೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ[b][color=#fff2cc]ಅಕ್ಕನಿಗೆ[b][color=#fff2cc]ಅದೆಷ್ಟು[b][color=#fff2cc]ಸುಖ[b][color=#fff2cc]ಸಿಗುತ್ತಿದೆಯೋ[b][color=#fff2cc]ಎಂದು[b][color=#fff2cc]ಒಂದು[b][color=#fff2cc]ರೀತಿ[b][color=#fff2cc]ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. [b][color=#fff2cc]ಆ[b][color=#fff2cc]ಒಂದು[b][color=#fff2cc]ಸಮಯ[b][color=#fff2cc]ತನ್ನ[b][color=#fff2cc]ಜೀವನದಲ್ಲೂ[b][color=#fff2cc]ಬಂದೇ[b][color=#fff2cc]ಬರುತ್ತೆ[b][color=#fff2cc]ಅಲ್ಲೀವರೆಗೂ[b][color=#fff2cc]ತುಲ್ಲನ್ನು[b][color=#fff2cc]ಭದ್ರವಾಗಿ[b][color=#fff2cc]ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು[b][color=#fff2cc]ಇರಬೇಕು[b][color=#fff2cc]ಎಂದು[b][color=#fff2cc]ಮನಸ್ಸನ್ನು[b][color=#fff2cc]ಗಟ್ಟಿ[b][color=#fff2cc]ಹಿಡಿದು[b][color=#fff2cc]ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೋ[b][color=#fff2cc]ನೋಡುತ್ತಾ[b][color=#fff2cc]ಆನಂದಿಸತೊಡಗಿದ್ದೆ. [b][color=#fff2cc]ಅಂತೂ[b][color=#fff2cc]ಮೊಲೆ[b][color=#fff2cc]ಹಾಲು[b][color=#fff2cc]ಕುಡಿದಿದ್ದು[b][color=#fff2cc]ತುಣ್ಣೆ[b][color=#fff2cc]ಉಣ್ಣಿಸಿದ್ದು[b][color=#fff2cc]ತುಲ್ಲು[b][color=#fff2cc]ಚೀಪಿದ್ದು[b][color=#fff2cc]ಸಾಕಾಗಿ[b][color=#fff2cc]ಈಗ[b][color=#fff2cc]ಭಾವ[b][color=#fff2cc]ಅಕ್ಕನನ್ನು[b][color=#fff2cc]ಅದೇ[b][color=#fff2cc]ಜಾಗದಲ್ಲಿ[b][color=#fff2cc]ತುಲ್ಲು[b][color=#fff2cc]ಮಂಚದ[b][color=#fff2cc]ಒಂದು[b][color=#fff2cc]ಕೊನೆಗೆ[b][color=#fff2cc]ಬರುವಂತೆ[b][color=#fff2cc]ಮಲಗಿಸಿ[b][color=#fff2cc]ಕಾಲುಗಳನ್ನು[b][color=#fff2cc]ಅವಳ[b][color=#fff2cc]ಮೊಲೆಗಳಮೇಲೆ[b][color=#fff2cc]ಬರುವಂತೆ[b][color=#fff2cc]ಮಡಿಸಿ[b][color=#fff2cc]ಒತ್ತಿಹಿಡಿದು[b][color=#fff2cc]ತಕತಕನೆ[b][color=#fff2cc]ಕುಣಿಯುತ್ತಾ[b][color=#fff2cc]ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ[b][color=#fff2cc]ಆ[b][color=#fff2cc]ಆರೂವರೆ[b][color=#fff2cc]ಇಂಚುದ್ದದ[b][color=#fff2cc]ದಪ್ಪ[b][color=#fff2cc]ಕರೀ[b][color=#fff2cc]ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು[b][color=#fff2cc]ಬಲಗೈಯ್ಯಲ್ಲಿ[b][color=#fff2cc]ಹಿಡಿದು[b][color=#fff2cc]ಸ್ವಲ್ಪ[b][color=#fff2cc]ಬಾಗಿ[b][color=#fff2cc]ಅಕ್ಕನ[b][color=#fff2cc]ಅಗಲಿದ[b][color=#fff2cc]ತುಲ್ಲಿನ[b][color=#fff2cc]ಧ್ವಾರದ[b][color=#fff2cc]ಮೇಲಿರಿಸಿ[b][color=#fff2cc]ಅವಳ[b][color=#fff2cc]ತೊಡೆಗಳನ್ನು[b][color=#fff2cc]ಅಗಲಿಸಿ[b][color=#fff2cc]ಹಿಡಿದು[b][color=#fff2cc]ಮೆಲ್ಲಗೆ[b][color=#fff2cc]ತನ್ನ[b][color=#fff2cc]ತಿಕದ[b][color=#fff2cc]ಕುಂಡಿಗಳನ್ನು[b][color=#fff2cc]ಮುಂದೆ[b][color=#fff2cc]ಮಾಡುತ್ತಾ[b][color=#fff2cc]ಪೂರ್ತಿ[b][color=#fff2cc]ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು[b][color=#fff2cc]ಅವಳ[b][color=#fff2cc]ತುಲ್ಲಿನಾಳಕ್ಕೆ[b][color=#fff2cc]ನುಗ್ಗಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. [b][color=#fff2cc]ನಂತರ[b][color=#fff2cc]ಅವಳ[b][color=#fff2cc]ತೊಡೆಗಳನ್ನು[b][color=#fff2cc]ಗ್ರಿಪ್[b][color=#fff2cc]ಹಿಡಿದು[b][color=#fff2cc]ಲಬಕ್ಕ್... [b][color=#fff2cc]ಲಬಕ್ಕ್... [b][color=#fff2cc]ಲಚಕ್ಕ್... [b][color=#fff2cc]ಪಚಕ್ಕ್.. [b][color=#fff2cc]ಎಂದು[b][color=#fff2cc]ಶಬ್ಧ[b][color=#fff2cc]ಬರುವಂತೆ[b][color=#fff2cc]ವೇಗವಾಗಿ[b][color=#fff2cc]ಹಿಂದೆ[b][color=#fff2cc]ಮುಂದೆ[b][color=#fff2cc]ಮಾಡುತ್ತಾ[b][color=#fff2cc]ಕೆಯ್ಯತೊಡಗಿ[b][color=#fff2cc]ಅದೇ[b][color=#fff2cc]ರೀತಿ[b][color=#fff2cc]ಸುಮಾರು[b][color=#fff2cc]ಹತ್ತು[b][color=#fff2cc]ನಿಮಿಷಗಳ[b][color=#fff2cc]ವರೆಗೂ[b][color=#fff2cc]ಹೊಡೆಯುತ್ತಲೇ[b][color=#fff2cc]ಇದ್ದರು. [b][color=#fff2cc]ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ[b][color=#fff2cc]ಸ್ವಲ್ಪಹೊತ್ತು[b][color=#fff2cc]ನಿಲ್ಲಿಸಿ[b][color=#fff2cc]ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು[b][color=#fff2cc]ಪೂರ್ತಿ[b][color=#fff2cc]ಹೊರಗೆ[b][color=#fff2cc]ತೆಗೆದು[b][color=#fff2cc]ಮತ್ತೆ[b][color=#fff2cc]ಒಂದೇ[b][color=#fff2cc]ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ[b][color=#fff2cc]ತುಲ್ಲಿನಾಳದವರೆಗೂ[b][color=#fff2cc]ನುಗ್ಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು[b][color=#fff2cc]ಆಗ[b][color=#fff2cc]ಅಕ್ಕ[b][color=#fff2cc]ಅವಳಿಗರಿಯದಂತೇ[b][color=#fff2cc]ಅಮ್ಮಾ... [b][color=#fff2cc]ಷ್ಹ್.. [b][color=#fff2cc]ಮೆಲ್ಲಗೇರೀ... [b][color=#fff2cc]ಎಂದು[b][color=#fff2cc]ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿದ್ದು[b][color=#fff2cc]ಚೆನ್ನಾಗೇ[b][color=#fff2cc]ಕೇಳಿಸಿತ್ತು. [b][color=#fff2cc]ಆಗ[b][color=#fff2cc]ಭಾವ[b][color=#fff2cc]ಇನ್ನು[b][color=#fff2cc]ಸ್ವಲ್ಪಹೊತ್ತು[b][color=#fff2cc]ತಡೆದುಕೋ[b][color=#fff2cc]ನಿನ್ನದು[b][color=#fff2cc]ಬರ್ತಾಇದೇ[b][color=#fff2cc]ಎನ್ನುವಾಗ[b][color=#fff2cc]ತಿಳ್ಸೂ[b][color=#fff2cc]ನಾನೂ[b][color=#fff2cc]ಬಿಡ್ತೀನಿ[b][color=#fff2cc]ರಸಾನಾ... [b][color=#fff2cc]ಎನ್ನುತ್ತಲೇ[b][color=#fff2cc]ಚಕ[b][color=#fff2cc]ಚಕನೆ[b][color=#fff2cc]ಮತ್ತಷ್ಟು[b][color=#fff2cc]ವೇಗ[b][color=#fff2cc]ಹೆಚ್ಚಿಸಿ[b][color=#fff2cc]ಕೆಯ್ಯತೊಡಗಿದ್ದರು. [b][color=#fff2cc]ನನಗಂತೂ[b][color=#fff2cc]ಅವನ[b][color=#fff2cc]ತುಣ್ಣೆ[b][color=#fff2cc]ತನ್ನ[b][color=#fff2cc]ತುಲ್ಲನ್ನೇ[b][color=#fff2cc]ಸೀಳುತ್ತಾ[b][color=#fff2cc]ಒಳಗೆ[b][color=#fff2cc]ನುಗ್ಗಿ[b][color=#fff2cc]ಹೊರಗೆ[b][color=#fff2cc]ಬರುತ್ತಾ[b][color=#fff2cc]ಕೆಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದೇನೋ[b][color=#fff2cc]ಎಂದು[b][color=#fff2cc]ಬಾಸವಾಗುತ್ತಾ[b][color=#fff2cc]ಮೈಯ್ಯೆಲ್ಲಾ[b][color=#fff2cc]ಬಿಸಿಹುಟ್ಟಿ[b][color=#fff2cc]ಬೆವರಲಾರಂಬಿಸಿ[b][color=#fff2cc]ತುಲ್ಲೊಳಗೆಲ್ಲಾ[b][color=#fff2cc]ರಸ[b][color=#fff2cc]ಚಿಲ್ಲ್.. [b][color=#fff2cc]ಚಿರ್ರ್.. [b][color=#fff2cc]ಚಿಲ್ಲ್..[b][color=#fff2cc]ಚಿರ್ರ್... [b][color=#fff2cc]ಎಂದು[b][color=#fff2cc]ಚಿಮ್ಮಿಯೇಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. [b][color=#fff2cc]ಆ[b][color=#fff2cc]ಒಂದು[b][color=#fff2cc]ಕ್ಷಣ[b][color=#fff2cc]ಕಣ್ಣು[b][color=#fff2cc]ಮುಚ್ಚಿ[b][color=#fff2cc]ಅದರಿಂದ[b][color=#fff2cc]ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ[b][color=#fff2cc]ಆನಂದವನ್ನು[b][color=#fff2cc]ಮನಸಾರೆ[b][color=#fff2cc]ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆ.[/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b]ಅದೇಸಮಯಕ್ಕೆಸರಿಯಾಗಿಅಕ್ಕಅಯ್ಯೋ.. ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಇದೇನಂದೂ.. ಬೇಗಾಬಿಡೀ.. [b][color=#d9ead3]ಎನ್ನಲು[b][color=#d9ead3]ಭಾವ[b][color=#d9ead3]ಇನ್ನೂ[b][color=#d9ead3]ಜೋರಾಗಿ[b][color=#d9ead3]ಎತ್ತೆತ್ತಿ[b][color=#d9ead3]ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ[b][color=#d9ead3]ವೇಗವನ್ನು[b][color=#d9ead3]ಹೆಚ್ಚಿಸಿ[b][color=#d9ead3]ತುಲ್ಲು[b][color=#d9ead3]ಕೆಯ್ಯುತ್ತಾ[b][color=#d9ead3]ಕೊನೆಗೆ[b][color=#d9ead3]ಒಂದು[b][color=#d9ead3]ಬಲವಾದ[b][color=#d9ead3]ಹೊಡೆತ[b][color=#d9ead3]ಕೊಟ್ಟು[b][color=#d9ead3]ಅವಳ[b][color=#d9ead3]ಎದೆಯಮೇಲೊರಗಿ[b][color=#d9ead3]ಅಪ್ಪಿ[b][color=#d9ead3]ಹಿಡಿದು[b][color=#d9ead3]ಮೊಲೆಗಳನ್ನು[b][color=#d9ead3]ಹಿಸುಗುತ್ತಾ[b][color=#d9ead3]ಸ್ತಭ್ಧರಾದರು. [b][color=#d9ead3]ಅಕ್ಕ[b][color=#d9ead3]ಅವಳ[b][color=#d9ead3]ಎರಡೂ[b][color=#d9ead3]ತೊಡೆಗಳಿಂದ[b][color=#d9ead3]ಭಾವನ[b][color=#d9ead3]ನಡುವನ್ನು[b][color=#d9ead3]ಬಳಸಿ[b][color=#d9ead3]ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು[b][color=#d9ead3]ಮುತ್ತಿಡತೊಡಗಿದ್ದಳು. [b][color=#d9ead3]ಸ್ವಲ್ಪಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ[b][color=#d9ead3]ಇಬ್ಬರೂ[b][color=#d9ead3]ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು[b][color=#d9ead3]ಬಿಟ್ಟು[b][color=#d9ead3]ಎದ್ದು[b][color=#d9ead3]ತಮ್ಮ[b][color=#d9ead3]ತುಲ್ಲು[b][color=#d9ead3]ತುಣ್ಣೆಗಳನ್ನು[b][color=#d9ead3]ಒರೆಸಿಕೊಂಡು[b][color=#d9ead3]ಬಟ್ಟೆ[b][color=#d9ead3]ಹಾಕಿಕೊಂಡು[b][color=#d9ead3]ಮತ್ತೆ[b][color=#d9ead3]ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು[b][color=#d9ead3]ಮಲಗಿದರು. [b][color=#d9ead3]ಅಷ್ಟು[b][color=#d9ead3]ಉದ್ದ[b][color=#d9ead3]ಮತ್ತು[b][color=#d9ead3]ದಪ್ಪಗೆ[b][color=#d9ead3]ಗಡುಸಾಗಿದ್ದ[b][color=#d9ead3]ಭಾವನ[b][color=#d9ead3]ತುಣ್ಣೆ[b][color=#d9ead3]ಅಕ್ಕನ[b][color=#d9ead3]ತುಲ್ಲಿನೊಳಗೆ[b][color=#d9ead3]ಅದು[b][color=#d9ead3]ಹೇಗೆ[b][color=#d9ead3]ನುಗ್ಗುವುದೋ... [b][color=#d9ead3]ಹಾಗೇನಾದರೂ[b][color=#d9ead3]ನುಗ್ಗಿದಲ್ಲಿ[b][color=#d9ead3]ಅವಳ[b][color=#d9ead3]ತುಲ್ಲು[b][color=#d9ead3]ಹರಿದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೇ[b][color=#d9ead3]ಎಂದೆಲ್ಲಾ[b][color=#d9ead3]ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ[b][color=#d9ead3]ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಲ್ಲೇ[b][color=#d9ead3]ಅದು[b][color=#d9ead3]ಸರಾಗವಾಗಿ[b][color=#d9ead3]ನುಗ್ಗಿ[b][color=#d9ead3]ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು[b][color=#d9ead3]ನೋಡಿ[b][color=#d9ead3]ನನಗೆ[b][color=#d9ead3]ನಂಬಲೇ[b][color=#d9ead3]ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ[b][color=#d9ead3]ತನ್ನ[b][color=#d9ead3]ಒಂದು[b][color=#d9ead3]ಬೆರಳೂ[b][color=#d9ead3]ನುಗ್ಗಿಸಲಾಗದಂತಾಇಷ್ಟು[b][color=#d9ead3]ಚಿಕ್ಕ[b][color=#d9ead3]ತೂತಿನಲ್ಲಿ[b][color=#d9ead3]ಅಷ್ಟು[b][color=#d9ead3]ದಪ್ಪ[b][color=#d9ead3]ತುಣ್ಣೆ[b][color=#d9ead3]ಅದು[b][color=#d9ead3]ಹೇಗೆ[b][color=#d9ead3]ನುಗ್ಗಿತು[b][color=#d9ead3]ಎನ್ನುವುದು[b][color=#d9ead3]ಒಂದು[b][color=#d9ead3]ಅರ್ಥವಾಗದ[b][color=#d9ead3]ಒಗಟಾಗಿತ್ತು. [b][color=#d9ead3]ಸ್ವಲ್ಪಹೊತ್ತಿನ[b][color=#d9ead3]ಹಿಂದಷ್ಟೇ[b][color=#d9ead3]ಅಷ್ಟು[b][color=#d9ead3]ದಪ್ಪ[b][color=#d9ead3]ಮತ್ತು[b][color=#d9ead3]ಉದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ[b][color=#d9ead3]ತುಣ್ಣೆ[b][color=#d9ead3]ಈಗ[b][color=#d9ead3]ಸಣ್ಣ[b][color=#d9ead3]ಮಕ್ಕಳ[b][color=#d9ead3]ತುಣ್ಣೆಯಂತೆ[b][color=#d9ead3]ಚಿಕ್ಕ[b][color=#d9ead3]ಮತ್ತು[b][color=#d9ead3]ಸಣ್ಣದಾಗಿ[b][color=#d9ead3]ಜೋತುಬಿದ್ದಿತ್ತು. [b][color=#d9ead3]ಆಗ[b][color=#d9ead3]ನನಗರ್ಥವಾಗಿತ್ತು[b][color=#d9ead3]ನಿಜವಾದ[b][color=#d9ead3]ಕೇದಾಟ[b][color=#d9ead3]ಎಂದರೆ[b][color=#d9ead3]ಏನು[b][color=#d9ead3]ಮತ್ತು[b][color=#d9ead3]ರಾತ್ರಿಹೊತ್ತು[b][color=#d9ead3]ಗಂಡ[b][color=#d9ead3]ಹೆಂಡಿರ[b][color=#d9ead3]ನಡುವೆ[b][color=#d9ead3]ಏನೆಲ್ಲಾ[b][color=#d9ead3]ನಡೆಯುತ್ತದೆ[b][color=#d9ead3]ಎಂದು. [b][color=#d9ead3]ಹಾಗೆ[b][color=#d9ead3]ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ[b][color=#d9ead3]ಲೈವ್[b][color=#d9ead3]ಫಕ್ಕಿಂಗ್[b][color=#d9ead3]ನೋಡಿ[b][color=#d9ead3]ಅನುಭವಿಸಿ[b][color=#d9ead3]ನಾನು[b][color=#d9ead3]ಕೆಯ್ಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ[b][color=#d9ead3]ಅದರಿಂದ[b][color=#d9ead3]ಸಿಗಬಹುದಾದ[b][color=#d9ead3]ಪರಮಾನಂದದ[b][color=#d9ead3]ಒಂದು[b][color=#d9ead3]ಭಾಗ[b][color=#d9ead3]ಮಾತ್ರಾ[b][color=#d9ead3]ಅರಿವಾಗಿ[b][color=#d9ead3]ಅಂದಿನಿಂದಲೇ[b][color=#d9ead3]ತಾನೂ[b][color=#d9ead3]ಬೇಗ[b][color=#d9ead3]ಮದುವೆಯಾಗಿ[b][color=#d9ead3]ಈ[b][color=#d9ead3]ರೀತಿ[b][color=#d9ead3]ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು[b][color=#d9ead3]ಮಜಾ[b][color=#d9ead3]ಅನುಭವಿಸಬೇಕು[b][color=#d9ead3]ಎಂಬ[b][color=#d9ead3]ಕಾಮೇಚ್ಛೆ[b][color=#d9ead3]ಮನದೊಳಗೇ[b][color=#d9ead3]ಗರಿಬಿಚ್ಚತೊಡಗಿತ್ತು. ([b][color=#d9ead3]ಭಾಗ-[b][color=#d9ead3]೩[b][color=#d9ead3]ರಲ್ಲಿ[b][color=#d9ead3]ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತೆ)[/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b][/color][/b]
     
Loading...
Similar Threads Forum Date
ತಾಳಲಾರೆನೀ ವಿರಹದ ವೇದನೆಯನು: ಅಂತಿಮ ಭಾಗ-೧೦ Kannada sex stories - ಕನ್ನಡ ಲೈಂಗಿಕ ಕಥೆಗಳು Apr 27, 2016
ತಾಳಲಾರೆನೀ ವಿರಹ ವೇದನೆಯನು.. ಭಾಗ-೪ Kannada sex stories - ಕನ್ನಡ ಲೈಂಗಿಕ ಕಥೆಗಳು Apr 27, 2016
ತಾಳಲಾರೆನೀ ವಿರಹ ವೇದನೆಯನು.. ಭಾಗ-೩ Kannada sex stories - ಕನ್ನಡ ಲೈಂಗಿಕ ಕಥೆಗಳು Apr 27, 2016
ತಾಳಲಾರೆನೀ ವಿರಹ ವೇದನೆಯನು.. ಭಾಗ-೧ Kannada sex stories - ಕನ್ನಡ ಲೈಂಗಿಕ ಕಥೆಗಳು Apr 27, 2016
ತಾಳಲಾರೆನೀ ವಿರಹದ ವೇದನೆಯನು: ಭಾಗ-೮ Kannada sex stories - ಕನ್ನಡ ಲೈಂಗಿಕ ಕಥೆಗಳು Apr 27, 2016
ತಾಳಲಾರೆನೀ ವಿರಹ ವೇದನೆಯನು.. ಭಾಗ- ೭ Kannada sex stories - ಕನ್ನಡ ಲೈಂಗಿಕ ಕಥೆಗಳು Apr 27, 2016

Share This Page


Online porn video at mobile phone


আম্মু ব্রা গল্প sexஇந்தியன் ஆண்டியின் மூடு நெரைய செக்ஸ் வீடியோஸ்দাদা চোদেন আপনার ভাই যেন না জানেbalangir baliku khola akasha tale gehiliதமிழ் இன்செஸ்ட் ஓழ் கதைகள்काकुची टाईट गांडफुदीകുണ്ടിയിൽ വിരൽ കയറ്റി വീഡിയോஅம்மா மகன் பஜனைআসতে টিপ জান দুদবড় বড় দুধওয়ালি বান্ধবীকে চোদাTamil velaikari kundikal kamakathaikalপরকিযা চুদার গলপभाभी चि चड्डीচুদবি স্যারleggins tamil kamakkathaikalఅమ్మకి వయాగ్రా ఇచ్చి దెంగాपुच्चीत लवडा कथा मराठी मध्येகேரளத்து பெண்குட்டி Xvideosস্লেভ বাংলা চটিmalar sexkahai10 வயது பையன் அக்காவை ஓக்கும் வீடியோபொண்டாட்டியை ஜோடி மாற்றி ஓத்த கதைகள்அத்தை புன்டைய நக்குதல்NINNAI THATHAI MUDIPAVAL - UNCENSOREDపిచ్చి కుక్కలా దెంగుడు కథలుसेक्स चुदाई हिंदी में बीबी की गोवा मेंलवडा घातला कि पुची फडफड करतीमेरि गानद कि से चुदाईগাড়িতে মায়ের দুধ টিপলামவிடுகளில் அம்மணமாக குளிக்கும் கதைகள்tamilsex.tqxxxx giy sex gus tamil காமகதைகள்ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಸakka thambhi kamakathaigal பள்ளி விடுமுறைবড় ভাবিকে দুই ভাই মিলে চুদার গল্পtamil ammavudan magan bad sex valkai kathaikalझवाझवि हो गया और उसके बाद मैंने उसकी ब्रा को खोल दियाKadapparai poolu kamakathaiwww.ಅಮ್ಮ ಮಗ ಕಾಮ ಸುಖ.comমা আমায় গোসল করিয়ে দিলPanipilla sallu chupinchindi sex mmssari kaddiya sex videosபிரா இல்லை அம்மா முலைസുമേച്ചിയും-ഞാനും-স্বামী অক্ষম তাই পরপুরুষের চোদা খাওয়ার চটিनिलूची साडीಕಾಮ ದಾಹఅమ్మ 10వ కొఢుకు తో తెలుగు సెక్స్ కథలుone stop best real desi amatuerஅக்கா ஓக்கइजीनियर लङकी की चुदाई की कहानीgowsalya kaamakathaikalசக்களத்தி ஓல் கதைகள்പെങ്ങളും തീട്ട കൂതിയിமாமியார்?பால்ফিগার দেখে পাড়ার ধোনகூதீ கதைகணவரின் பதவி உயர்வுக்கு மனைவி 9मराठी शरीर मिलन कथाआईच्या पुच्चीवर खुपরান্নার কাকি চটিஆண்களுக்கு பரவாயில்லை.. பெண்களுக்கு மோகம் வந்தால் என்ன ஆகும் தெரியுமா..? கChithi Kala virichi otha kathaiசுவாதி வாழ்க்கை காம முழு கதைஇரண்டு ஆன்டிகள் சேர்ந்து செய்யும் செக்ஸ் விடியோஸ்মাকে ছেলে ঘুমের ঔষুধ খাইয়ে গরম চটির কাহিনীकाकुने गांड मारलीபஸ் சூத்தடி காமகதைশালিকে পটিয়ে মনের মতো করে চুদার গল্পখা খা আমার গুদের রস খাചേച്ചിയുടെ മൂലം നക്കിmanmadha kalai tamil sex videoগুদের কামড় চটিசார் ஓல் ஆஆহিন্দু বন্ধুর দিদিকে চুদাWOOOOOW Desi NRI cute beauty showing U Dare to Misswww.tamilkama.com/மனைவி தம்பிக்குஅம்மா முலைபால்ગુજરાતી Antarvasnaবনধুর বৌ কে চুদলেম চটিடீச்சர் கொழுத்த சூத்துvedu yejamani ama tamil kamakathaikalKanavarin pathavi vuyarvuku manaivi kodutha parisu Tamil Kama kathaikalDidi saree mai kayamat lag rhi thi sex storyमेरे बेटी को मेरे सामने चोदो और चोद के भोसरा बना दोతెలుగు ఫ్యామిలీ ఐస్ ఫ్రూట్ సెక్స్ వీడియోస్ತುಲು ಹಡುವ ಕಥೇಗಳುಮಲ್ಲು ಆಂಟಿಯ ತುಲ್ಲಿನ ಕತೆবন্দিনী চুদন গল্পভাবিকে চুদে বোদা ও পাছা ফাটিয়ে রক্ত বের করলামవర్దిని గుద్దtelugu sex stories amma forumমাকে চুদতে দেখলাম অনে্যর সাতেTamil Muslim Amma Kalla Kadhal Kamakathaikalశాంతమ్మ పూకుஅம்மா ஊம்பியஎன் இனிய அனுபவங்கள்புல்லா குத்து ஓல் கதைகள்