Telugu Sex Stories కొత్త పూకు

Discussion in 'Telugu Sex Stories - తెలుగు సెక్స్ కథలు' started by 007, Jun 14, 2016.

  1. 007

    007 Administrator Staff Member

    //in.tssensor.ru Telugu Sex Stories సరిత మంచం మీద నుండి లేచి పక్క రూం లొకి వెళ్ళింది ఇదెక్కడి గోలరా బాబు కొత్త పూకు దొరికిందని ఆనదపడలో బాధపడాలో తెలియడం లేదు ఇప్పుడేమి చెయ్యాలి అనుకుని ఆంటీ మీరు పదండి అని బయటకి తీసుకుని వెళ్ళి ఒక 10 మినిట్స్ మాట్లాడాను నేను ఇంటికి వచ్చేసరికి ఏంటి పాపం అప్పుడే వచ్చేశారు?? అంది సరిత కోపంగా ఒరేయ్య్ సరిత ఇంత అందగత్తెని కౌగిట్లొ ఉంచుకుని దాని మీదకి ఎలా ఎక్కుతాను చెప్పు ?? అన్నాను అబ్బహ్ నా చెవులో పువ్వులెమన్న కనిపిస్తున్నాయా?? అంది చెవులో కాదు రా తలలో కనిపిస్తున్నయ్ ఏఏ అన్నాను ఓఓయ్య్ ఏంటి యటకారమా? అంది కోపంగా అదేంటి నువ్వేగా పువ్వులు ఎక్కడ కనిపిస్తున్నయ్ అని అడిగావ్ నేను చెప్పాను అన్నాను గొప్పపనే చేశావ్ అంది కోపంగా. ఎందుకు రా అంతకోపం నువ్వు కోపం లో ఇంకా అందంగా ఉన్నావ్ తెలుసా?? అంటూ కౌగిలించుకున్నాను వదులు ముందు ఆవిడ విష్యం చెప్పు ఆవిడని ఏమి చేశావ్ అంది నీకు గుల గా ఉందని నాకు తెలుసు కాని నేను అలంటి వాడిని కాదు తను నాకు కాబోయే పెళ్ళాం అందుకే అలా చేస్తున్నను నిన్ను చెయ్యలేను అన్నాను. అని చెప్పా సరిత కి అవునా?? మరి దనికి ఆవిడేమంది అంది మరి నన్ను ఎదుకు రెచ్చగొట్టవ్ అంది డైరక్ట్గా చుసేశారుకదా ఏమి చెప్పలో తెలియక అలా అనేశా మీరు నన్ను తప్పుగా అనుకోకండి అని ఏదోలా చెప్పి వదిలించుకుని వచా అన్నాను.నువ్వు చెప్పేది నిజమేనా అంది సరిత అయ్యో నీకు ఏదన్న అనుమనం ఉంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అడిగి రా అన్నాను సరె సరె ఆ తలుపు ఇప్పటికన్న వేసి రా అంది సరిత తలుపు వెయ్యడానికి వెళ్ళేసరికి అమ్మ మా గేట్ తీస్తుంది చీ దీనెమ్మ కర్మ ఈరోజు ఏంటిరా ఇలా జరుగుతుంది అనినుకుని ఓఓయ్య్ అమ్మ అవస్తుంది అన్నాను అవునా ఓకే అని చీర సర్ద్దుకుని కుర్చుంది సరిత. అమ్మ ఇంటిలోకి వచ్చి ఏరా గుడికి రాలేదే అని సర్లే ఇదిగి ప్రసాదం తీసుకో అని మాఇద్దరికి పెట్టి మీ నన్న పక్క ఊరిలో గుడి ప్రారంభం అంట అక్కడకి కుడా వెళదాం అంటున్నారు మీరు వస్తారా? అంది చుద్దంలే అని వదిలేస సరే మీఇష్టం నీ వల్ల ఆ అమ్మయి కూడా మానేస్తుంది పాపం అంది అమ్మ అవునా నా గురించి నువ్వు ఎందుకు మానడం వెలితే వెళ్ళు అన్నాను ఆంటీ మీరు వెళ్ళండి నెను మీ అబ్బయిని కచ్చితంగా తీసుకుని వస్తాను ఈసారి అంది సరెనమ్మ నీ ఇష్టం అని అమ్మ వెళ్ళింది నేనువెంటనే తలుపు గెడ పెట్టి కౌగిలించుకుని నలిపేశా సరితని తన మొఖం అంతా ముద్దులతో ముంచేసి గులభి రేకుల్లాంటి పెదవులని అందుకుని తన అదరామృతం జుర్రుకుని తన నాలికథొ నా నాలికని పెనవేసి ఒకళ్లని ఒకళ్ళు కెలికేసుకున్నాం తన గొంతుతొ హ్మ్మ్హ్ హ్మ్హ్మ్ హ్మ్హ్మ్ అంటూ మూలుగుతుంది నేను తనని వదిలి తన చీర విప్పడానికి ట్రైచేస్తే పిన్న్ పెట్టింది పైటకి జాకీట్లోకి చెయ్యి పెట్టి పిన్ తీసేసి చీర విప్పుతుంటే కుచ్చిళ్ల దగ్గర పిన్ అడ్డు వచ్చింది అది తీసి తన నుండి చీరని వేరు చేసి మంచం పకన కింద పడేశా అప్సరస ఇప్పుడు జాకీట్ లంగా మీద ఉంది తనని అలా చుసేసరికి నా బుజ్జిగాడు బుసలు కొట్టడం మొదలెట్టాడు తన జాకీట్ మీద చేతులు వేసి రెండు సళ్ళని సుతారం గా మొదలెట్టి పిసికి పిండేస్తున్నాను. హుహుహుహ్మ్హ్మ్హ్మ్హ్మ్ హహహ స్స్స్స్స్ మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ హాహ్హ్ హహ హహ ఒరీయ్య్ అమ్మొ అమ్మఒ అమోఓ ఆ పిసుకుడేంటిరా జాకీట్ చిరిగిపోతుందేమో రా అసలే కొత్తది ఆబ్భ్ ఆ ఆఅ స్స్స్స్స్స్ జాకీట్ విప్పేసి పిసకరా ఐనా కిదపని చూడు ఈలోపు నేను జాకీట్ విప్పుతా అంది సరిత నేను అలా కిందకి ముద్దులు పెట్టుకుంటూ తన పొట్టమీదకి వెళ్ళి ఇక్కడెక్కడో బొడ్డు ఉండాలి కదా?? ఎక్కడికి వెళ్ళింది కనిపించడం లేదు అన్నాను తను పడి పడి నవ్వుతూ నువ్వు కొరికేస్తావేమో అని బయపడి లంగాలోకి దూరి దాకుంది రా అంది గారంగా దాకుంటే వదులుతానా ఏంటి అంటూ తన లంగా కిందకి జరిపేసరికి సరిత గుట బొడ్డు దరిశనం అయ్యింది ముందు ముద్దులు తరవత బొడ్డులోతు నాలుకతో కొలవడం నాలుక కొనథో బొడ్డుని కెలకడం అన్ని వెంట వెంటనే జరిగిపోయాయ్ హహహహహ్ హుహుహ్హ్మ్హ్హ్మ్హ్మ్హ్మ్ హ్ష్స్ ష్ష్ హ్ష్స్ హ్ష్ హహహ్ హ్మ్హ్హ్మ్ హొహ్హొహూహొ ఒరీయ్య్య్ ఏది మొదలెడితే అది అదరగొడుతునవ్ కదరా అసలే ఆవురవురు మంటు ఉన్నాను నా బుజ్జి ముండ గోల గోల చేస్తుంది రా దనిని కూడా కొంచెం సేపు ఆడించరా అంది ఆపని మీదే ఉన్నానే అంటూ లంగా బొందు లూజ్ చేసి లంగాని కిందకి లాగేసి కాళ్ళనుండి వేరు చేసి మంచం పక్కన పాడేశాను తన అందమైన కొబ్బరి బూరె లాంటి కోవా బిళ్ళని చుడగానే నోరు ఉరిపోయింది వెంటనే పూకంతా ముద్దూల వర్షం కురిపించా. రెమ్మలని విడతీసి చీలికలో కూడా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ కిందకి వెళ్ళాను అలా వెళ్ళి మళ్ళి పైకి వచ్చేసి గొల్లిని నా పెదవులమద్యలొకి తీసుకుని నలపడం మొదలెట్తాను ఆమ్మూఊఊ ఒరీయ్య్య్య్య్ చంపేస్తునావ్వ్ రాఆ హహహహహహ్హ ఇంక నావల్ల కాదురా నాకు ఐపోతుంది రా నేను ఇంక ఆపుకోలేను నా పూకు కక్కేస్తుంది రా నా పూకు పాయసం తాగరా అంటూ నా తల మీద చేతులు వేసి తన పూకు మీదకి నొక్కేస్తుంది నేను నా నాలుక కొనతో పూకు బొక్క కాద పొడిచేసరికి తను కార్చేసింది తన పాయసం ఒక్క చుక్క కూడా లేకుండా అంతా సప్పరించేసి నా నోరు సున్నలాగా చేసి పుకు బొక్కకి ఆంచి నా చేతులు వెనక్కి పెట్టి తన పిర్రల సందులోనుండి గుద్ద బొక్క ని తడిమేస్తూ సూఊఉర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ మని జుర్రాను లొపలెక్కడో ఉన్నా ఆకరి బొట్టుకూడా నా నోటిలోకి వచ్చేసింది సరిత మాత్రం కెవ్వూ మని కేక పెట్టింది చపేశావ్ కదరా ఒరేయ్య్య్ రసికుడా ఇందుకే కదరా నువ్వంటే పడి చచ్చిపోయేది నేను నా జీవితాంతం కావలి రా నువ్వు నాకు అంది ప్రేమగా నన్ను పైకి లాగి కౌగిలించుకుని ముద్దు పెడుతూ ఒరేఏయ్య్ నన్ను వదిలి పెట్టకు రా నువ్వు నాకు కావాలి అంది.నువ్వు నాదానివి నేను నీ వాడిని నిన్ను ఎందుకు వదులుతానే అంటూ కౌగిలి బిగించి ముద్దు పెట్టాను నేను కూడా.ముద్దులతో మళ్ళి తనని తడిపేసి మెడమీద కి జరిగి అక్కడ నాలుకతో పొడుస్తూ సున్నాలు చుడుతూ తనని ఇంకా కైపెక్కించి ఇంకొంచెం కిందకి దిగి తన ఎదుర్రొమ్ముల మీద ముద్దులు పెట్టి దబ్బ కాయల్లంటి సళ్ళని వాటి చివర ఉన్నా ముచ్చికలని చేతులతో సృసిస్తూ సన్ను ముచ్చిక మీద నోటిని ఆంచి నాలుకతో ముచ్చిక చుట్టు ప్రదక్షిణ మొదలెట్టాను నా నలుక కొన అక్కడ తగిలెసరికి హహహహహ్ స్స్స్స్స్స్స్స్ మ్మ్మ్మ్మ్మ్హ్హ్మ్హ్మ్హ్మ్ హూ హొహొ హూహ్ ఒరీయ్య్ ఒరీయ్య్ హహహ హుహుహ్ గంగ్మ్మ్ అంటూ మెలికలు తిరిగిపోతుంది సరిత. నేను తన ముచ్చికని నోటిలోకి తీసుకుని నా నోటిని బాగా చాపి కుదిరినంత సన్నుని నోటిలో కుక్కుకుని చిన్నగా కొరుకుతూ అక్కడ నా పంటి గాట్ల ముద్దర్లు పడేలా చేశను అసలే లైట్ గొదుమరంగు శరీరం అయ్యేసరికి నేను కోరికిన చోట గులాభి రంగులో ఐపోయి ముద్దర్లు పడ్డాయి ఇంకో సన్ను కూడా అలాగే చేసి ముచ్చికలని నా ముని పంటితో కొరికాను హోఓఓఓఓఓఓ అహహహహ్ చపేస్తున్నవ్ రా. ఒరీయ్య్ నీ బుజ్జి గాడిని నా బుజ్జి దానితో ఆడించరా.. ఇంక నేను ఆగలేను నా బుజ్జి ముండ బాగా గోల చేసేస్తుంది ఇంక ఆలశ్యం చెయ్యకుండా ఆడించేయ్ రా అంటూ నన్ను కౌగిలించుకుని పైకి లాగుతుంది అప్పటికే నాది లేచి ఉక్కు ముక్కలాగా నిలబడి ఉంది నాదానిని తనే చేతితో పట్టుకుని ముందోలును వెనక్కి లాగి నా ఎర్ర బాల్ మీద తన వేళ్లని సుతారంగా ఆడిస్తూ నాలుగు ఊపులు ఊపి కిదకి వెళ్ళి నా రెండు బాల్స్ ని పట్టుకుని నొక్కింది హ్హుమ్మ్మ్మ్ హుమ్మ్హ్హ్మ్ హ్హ్హాహ అన్నాను తను తొడలు తెరిచి మొకళ్ల దగ్గర మడిచి తనే నా మొడ్డ ని తన పూకు చీలిక మద్యలొ రుద్ది సరిగ్గ బొక్క దగ్గర పెట్టి ఉమ్మ్ ఇంక తొయ్యిరా నా మగడా అంది కైపుగా నేను వెంటనే తన గృహపేవేశం చేశాను నా మొడ్డని అప్పటికే ఊట ఊరి నా మొడ్డ ప్రవేశానికి ఎదురు చూస్తున్నా తన పూకు కండరాలు అన్ని విచ్చుకుంటూ నా మొడ్డకి ఆహ్వనం పలుకుతున్నాయి నాది అలా అలా తన పూకు అడుగు వరకు వెళ్ళి అక్కడ గుద్దుకుని ఆగింది హుమ్మ్మ్ అబ్బహ్ అప్పుడే మట్టానికి పెట్టేశావా?? కొంచెం సేపు అలాగే ఉంచి అప్పుడు ఊపు అంది సరిత ఒక నిముషం అయ్యక ఊహ్మ్మ్ ఇంక ఊపరా నీ రొకటి పోటు మొదలెట్టరా అంది నేను ఒకసారి పైకి లేపి సర్రునా కిందకి దింపాను అమ్మోఓఓఓ ఒరీయ్య్ చిరిగిపోతుంది రా నా బుజ్జి ముండ అంది నా దెబ్బ అలవాటు పడిందే కద చిరగదులే అంటూ మళ్ళి బాగా బయటకి లాగి ఒక్క దెబ్బకి అడుగువరకు నెట్టి అక్కడ పొడిచా అమ్మ్మోఓఓ ఇవ్వళ నా పుకు చిరగడం ఖాయం రా సరె ఇక చేసేదేముంది పూకు చిరిగినా పరవాలేదు నా గుల తీర్చు ముందు అంది సరిత ఏంటే ఇంత కసెక్కి పోయావ్ అన్నాను రోజు దెంగుతాను అని తీసుకుని వచ్చి రెండు రోజులు పస్తు ఉంచావ్ మరి ఇలా కాక ఎలా ఉంటుంది అంది సరిత సరె సరె నాదేతప్పు రా అని మళ్ళి లాంగ్ స్ట్రోక్ ఇచ్చి ఇంక దరువు మొదలెట్టాను ఇరగ దంచుడు దంచి భుజాల యాంగిల్ లొకి మార్చి బాగా రాపిది చేసి పూకు నలగ గొట్టి నా నడుం మీద లంకె వేయ్యమని చెప్పి దెంగి కుర్చొపెట్తి పద్మసనం యాంగిలో దెంగి లాస్ట్ నా డాగీ యాగిలొ లో కుత్తంతా అదర గొట్టి నాకు ఐపోవచ్చి తన పుకు అడుక్కు దించి అక్కడే పిచికారీ చేశా కుక్కల లింక్ లాగా మేముకూడా ఒక 2 మినిట్స్ అలాగే మా లంకే ఉంచుకుని ఆతరవాత మంచం మీద కి కూలబడ్డం అబ్బహ్ రెండు రోజుల గుల ఒకే దెబ్బతో తీర్చావ్ నీ దెబ్బ మామలు దెబ్బ కాదు రా ఎంత గుల అన్న చిటెకలో తీరుస్తావ్ అదుకే రా నువ్వంటే నేను పడి చచ్చేది అంది సరిత
     
Loading...
Similar Threads Forum Date
ఈ కథ కు పేరు పెట్టండి (పార్వతి-సరస్వతి) ~ Telugu Sex Stories Telugu Sex Stories - తెలుగు సెక్స్ కథలు Sep 7, 2018
cute telugu young bhabi pain hard sex 2 videos + hd photos Indian Desi Mms Videos May 27, 2018
Cute telugu bhabi pain hard sex part 2 Indian Desi Mms Videos Apr 8, 2018
Cute telugu bhabi pain hard sex Indian Desi Mms Videos Apr 6, 2018
అమ్మే , నువ్వు డేంజరు వదిలేస్తే ఇప్పుడే శోభనం చేసే టట్టు వున్నావు - Telugu Sex Stories Telugu Sex Stories - తెలుగు సెక్స్ కథలు Mar 1, 2018
యాత్ర 10 | Telugu Sex Stories Telugu Sex Stories - తెలుగు సెక్స్ కథలు Feb 27, 2018

Share This Page


Online porn video at mobile phone


amma xossipy అమ్మను నాన్న వదిలేసి పోయాడు ప్రస్తుతం నేను దెంగుతున్నావు Tamil kamakathaigal அம்மா சித்தியின் புரூசன் மகன்ବୋଉ ବିଆమాహి (రే) .మరిది episode 21 site:gsm-signalka.ruஆண்டியிடம் முரட்டு ஓல் ஆட்டம்https://brand-krujki.ru/threads/ফেমডম-সেক্স-স্টোরি-চাকর-কাম-সেক্স-স্লেভ-২-femdom-sex-story-paribarik-femdom-sex-2.116829/www.xxx.tairghin.video.comআপুর চুদে দেदोघींना एक साथ झवले मराठी कथाthreesome malayalam latest kambi kathakal 2019জেঠিমার ভারী পাছাDhuniasexy videomom and dautar xxx ki khani in hindieuropeanglamourgirls forumদিদির গুদে দাদার আদরআমার প্রথম চুদাচুদির অনুভুতি চটিamma ool pathni kathaiஅண்ணி அண்ணன்கிட்ட குடுத்திடுங்க sex story அம்மா தொப்புள் காமக்கதைLambe baal gujarti sex.comलहान टाईट पुच्चीची सेक्स कथाதாத்தாவுக்கு புண்டை தெரியும் படி அமர்ந்தேன்আমার মায়ের চুদা খাওয়া দেখলামଓଡିଆରେ sex vidotamilea sexea pase okanumswathi chellem kaamakathaikalमला झवल शेतातHouse owners malayalam kambikathakalఅక్కని దెంగిన దొంగ full storyಸೂಳೆ ತುಲ್ಲು ಹರಿಯುವ ಕಥೆಗಳುbhabi sex dore na rakhte pereआईला झवले दोन लोगಅಮ್ಮನ ಕಾಚದೊಳಗೆbahut faster chudae Hindi videoओर चौदो चुत विडीयोभाई ब्लू फिल्म देखरा था बहन xxx videoలంజాయణంबेटी किचूतkaise chudwati ho ahh uiiiஎன்னை குளிப்பாட்டி முலையைমেয়ে চোদার সময় ধপাস,ধপাস শব্দ হয়,তবে কি মেয়েদের যোনি বড় নাকি মেয়ে বেশি মজা পায়।पड़ोसन हुयी बीमार चोदा कहानी மாமா பையனுடன் முத்தம் கதைகள்bangl choti বউ বদলशालनी की चूत का भोषङा किसने बनायाபிரியா குண்டிজল থৈ থৈ করে ভোদায় চোদ golpoindian randi sex aafriki manswathenayudutelugusexen manaiviyai Otha kadhalan sex sdoriAnni molai kasakum kadhaiब्रा पेंटी बेचने वाले ने चोदा कहानी ஒல் தாத்தாஎன் ஆசை சித்தியின் முலை பால்Sirumiyai otha kathaisex videos tamil andikal kulikkum மதி அண்ணி புண்டைthoppul muththam kamakathaiXxx bhau ko shav na chudie kahine hindeஅம்மா ஓல்అమ్మ అక్క చెల్లి అమ్మమ్మ పూకుমেকে কলেজে পরাতে বাবার জ থেকে xxx comপরিবার কাম ১ চটিಮಲಗಿದ್ದ ತಂಗಿ ತುಲ್ಲುஓக்க கற்று கொடுத்தாள்আমি একজন খুব কামুকে মেয়ে বাংলা চটি গল্পaththai paalमामीचे मूत पिलेen chithiyin uravinar penভিড়ের বাসে মহিলার পাছায় ধন দেয়া চটিനടിയെ നോക്കി വാണം വിട്ടു കഥഎന്റെ കുണ്ണ അമ്മ നോക്കിବିଆ ପୁରୀபிச்சைக்காரி காமகதைகள்Anterwasana marathiরবি কাকু চটিரவுடி ஓல் ஆஆবউ ধোন চুষে দিলಕನ್ನಡ ಅಕ್ಕ ಸೆಕ್ಸ್ ಕಥೆಗಳುপ্রেমিকার সাথে Xxxগল্পভদ্র ঘরের চোদন কাহিনীapani ma shadi salgirh chudai tophaha காதலியை ஏமாற்றி கற்பழித்த காமகதை किराये के बदले में चूत मारीসিলেট,বাংলা,চুদা,চুদি,সুমিఅమ్మ విధవ తల్లి 10ಅವಳ ಮೊಲೆ ಉಂಡುशोभा ताई तिची जाउ xnxx